Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Czy ekstremalne warunki pogodowe mogą powodować złą jakość powietrza?

Zmiana klimatu na całym świecie zakłóca wzorce atmosferyczne i powoduje poważne ulewy, huragany, susze i inne ekstremalne warunki pogodowe, które z kolei mogą odgrywać złożoną rolę w wpływaniu zarówno na jakość powietrza, jak i zdrowie ludzkie. Gazy cieplarniane – dwutlenek węgla, chlorofluorowęglowodory, metan i inne gazy – powodują wzrost średnich temperatur na całym świecie. Te […]

Globalne ocieplenie – skutki i rozwiązania

Globalne ocieplenie stało się jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku. Wzrost emisji gazów cieplarnianych, wynikający głównie z działalności człowieka, prowadzi do nieodwracalnych zmian klimatycznych, które mogą zagrażać ekosystemom, gatunkom oraz życiu ludzkiemu na ziemi. W obliczu tych wyzwań istotne jest podejmowanie skutecznych działań mających na celu ograniczenie emisji oraz zapobieganie […]

Wpływ zmian klimatycznych na jakość powietrza

Zjawisko globalnych zmian klimatycznych nie pozostaje już w sferze abstrakcyjnych prognoz naukowych. Ich wpływ na codzienne życie staje się coraz bardziej zauważalny, zwłaszcza w kontekście jakości powietrza, która bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi i ekosystemy.   Tego lata w Europie, efekty tych zmian stały się szczególnie dotkliwe, występując w postaci fal upałów i niekontrolowanych pożarów. […]

Wpływ upałów na jakość powietrza

Nie od dziś wiadomo, że nasza planeta się przegrzewa. Tego lata w Europie trendy zmian klimatycznych spowodowały fale upałów i rozległe pożary zagrażające życiu. Te warunki sprawiły, że 19 lipca 2022 r. Paryż był trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie.  Stężenie PM2,5w Paryżu było na poziomie 60 μg/m3 czyli wzrosło czterokrotnie w stosunku do dziennej […]

Czekają nas mroźne i śnieżne zimy – winne globalne ocieplenie

O skutkach globalnego ocieplenia pisaliśmy szerzej w innym artykule. Podkreślaliśmy m.in. fakt, że w wyniku gwałtownego wzrostu średniej temperatury coraz częściej obserwujemy niepokojące zjawiska pogodowe takie jak pożary, powodzie czy też susze. Mogłoby się więc wydawać, że zimy będą łagodniejsze i krótsze. Nic bardziej mylnego. Zmiany klimatyczne wywołane podnoszeniem się średniej temperatury planety mogą powodować […]