Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
normy-zanieczyszzenia-powietrza

Normy zanieczyszczenia powietrza, co dla nas oznaczają?

Smog towarzyszy nam każdej zimy. Rzadko zdarza się, aby normy zanieczyszczeń powietrza nie były w tym czasie podwyższone. Jakość powietrza i jego skład determinują jednak warunki życia człowieka. Wpływają także na ekosystemy, świat zwierzęcy i produkcję roślinną. Zanieczyszczenia, zawarte w powietrzu, powodują u ludzi dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Są też przyczyną wielu przedwczesnych zgonów. Nic więc dziwnego, że opracowane zostały normy zanieczyszczenia powietrza, które mają pomóc w m.in. w podejmowaniu działań zaradczych. Czym są owe normy i co dla nas oznaczają?

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – normy

Przez wiele lat XX wieku największe zanieczyszczenie powietrza utrzymywało się głównie na Górnym Śląsku i w innych terenach uprzemysłowionych. Przemiany polityczne, gospodarcze oraz społeczne, których byliśmy świadkami po 89 roku, w tym m.in. upadek wielu gałęzi przemysłu i zamykanie fabryk, spowodowały, że normy zanieczyszczenia powietrza utrzymywały się na niższym poziomie. W ostatnich jednak latach, jakość powietrza jest coraz gorsza, na całym obszarze naszego kraju. Przekroczenia norm dla pyłu PM10 występują w 91% stref pomiarowych, a w szczególności w województwach:

  • śląskim,
  • małopolskim,
  • łódzkim.

Przekroczenie norm dla stężeń benzo(a)pirenu ma miejsce niemal w całym kraju. Notowane w Polsce stężenia pyłów PM10, PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu są najwyższe ze wszystkich krajów Unii Europejskich. Z kolei tlenki azotu stanowią problem jedynie w największych miastach, zwłaszcza w Warszawie.

Normy zanieczyszczenia powietrza

W Polsce obowiązują normy dla pyłów PM10, które ustalone zostały na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny –  50 µg/m3 – oznacza, że jakość powietrza nie jest dobra, lecz nie wywołuje to ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
  • poziom informowania – 200 µg/m3 – mówi o tym, że jakość powietrza jest zła, dlatego należy ograniczyć aktywność na powietrzu, ponieważ norma zanieczyszczenia powietrza została przekroczona aż czterokrotnie. 
  • poziom alarmowy – 300 µg/m3 – oznacza, że jakość powietrza jest bardzo zła, a dopuszczalna norma została przekroczona aż sześciokrotnie. Należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na zewnątrz, a najlepiej pozostać w domu.

Przekroczenie owych norm zanieczyszczenia powietrza dopuszczalne jest maksymalnie 35 razy w roku.

Jak sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza?

Aby sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza wystarczy zainstalować jedną z popularnych aplikacji pomiarowych – dostępnych za darmo. O tym, jaki jest aktualny stan jakości powietrza poinformują nas także nowoczesne oczyszczacze powietrza. Zazwyczaj bowiem wyposażone są one w kolorowy pasek, który na bieżąco wskazuje ilość zanieczyszczeń w naszym otoczeniu i uruchomi się wówczas, gdy zostaną przekroczone normy. To wygodne rozwiązane dla wszystkich, którzy nie mają czasu na bieżące monitorowanie jakości powietrza w otoczeniu, a jednocześnie chcą oddychać powietrzem wolnym od zanieczyszczeń.