Formy płatności

W sklepie FiltryPlus.pl za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:

Przy odbiorze (za pobraniem): zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia. W wybranych przypadkach sklep Filtryplus.pl  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelew: zapłata tradycyjnym przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Filtryplus.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

Przelew należy zrealizować na rachunek : 38 1050 1461 1000 0090 8046 9845, ING Bank

 

Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Płatność kartą płatniczą, dostępna w ramach płatności obsługiwanych przez operatora BlueMedia. S.A.  Jest to bezpieczna autoryzacja gwarantująca, że żadne dane dotyczące karty płatniczej nie są przekazywane do sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

BLIK, Pay by link,

Szybki przelew – szybkie płatności realizowane przez BlueMedia S.APrzelew jest księgowany w ciągu kilkunastu minut, po czym zamówienie jest przekazywane do realizacji. Klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za tę metodę płatności.

 

Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6,zarejestrowana  w  Sądzie  Rejonowym Gdańsk-Północ w  Gdańsku, VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod  numerem  RIP000109,  do  rejestru  pośredników  kredytowych  pod  numerem  RPK002057,  do  rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia wynosi 24h od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Gotówką przy odbiorze Towaru: płatność realizowana w sklepie stacjonarnym w Rawie Mazowieckiej