Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
ogrzewanie w domu

Zła jakość powietrza – prawda czy fałsz?

Od pewnego czasu często się słyszy o skali zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju. Mówi się o tym w pracy, na ulicy i w domu. Ale czy o jakości powietrza wiemy już wszystko? Każdy z nas może inaczej odbierać i reagować na jakość powietrza.

Jeśli jesteś astmatykiem i masz trudności z oddechem z pewnością szybciej odczujesz dyskomfort przez zanieczyszczone powietrze, niż osoba, która takiego problemu nie doświadcza.

Najtrudniej jest jednak ocenić sytuację, jeśli się czegoś nie widzi i nie można tego namacalnie sprawdzić. Nie dziwi więc fakt, że pojawiają się wątpliwości czy zanieczyszczone powietrze w naszym otoczeniu w ogóle występuje, czy ma na nas negatywny wpływ, czy zagraża naszemu życiu lub zdrowiu i w końcu co można zrobić, aby uchronić się przed szkodliwym działaniem przekroczonego, dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu.

Na wszystkie te pytania otrzymasz odpowiedź w niniejszym artykule.

Czynniki wpływające na jakość powietrza

Każdy z nas odczuwa przyjemność, kiedy może oddychać świeżym i czystym powietrzem, z dala od spalin, smogu i pyłu jaki zwykle występuje w dużych miastach. Zanieczyszczenie powietrza w dużej mierze generowane jest przez środki transportu, przemysł oraz branżę ciepłowniczą.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza jest położenie geograficzne, na przykład obniżenie terenu, gęsta zabudowa i brak wiatrów w konsekwencji czego cyrkulacja powietrza jest bardzo utrudniona. Również brak opadów jest przyczyną kumulacji zanieczyszczeń w powietrzu.

Znacząco na jakość powietrza mają wpływ także gospodarstwa domowe, szczególnie podczas okresu grzewczego, kiedy z kominów domów i kamienic wydobywa się czarny, smolisty dym z niebezpiecznymi substancjami, co potwierdzają roczne raporty Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Efektem powyższego jest stosowanie w piecach paliw najniżej jakości takich jak:

  • węgiel brunatny, który podczas spalania emituje duże ilości pyłów, siarkę, rtęć, czy bardzo toksyczny benzo-a-piren,
  • miał, który z uwagi na postać sypką i uziarnienie poniżej 3mm, generuje bardzo duże ilości pyłu do atmosfery,
  • mokre drewno, które w wyniku spalania emituje silnie rakotwórczy benzo-a-piren
    i najbardziej szkodliwe pyły,
  • śmieci z gospodarstw domowych, które palone zwykle w niskich temperaturach są przyczyną zatruwania powietrza substancjami takimi jak: tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także metale ciężkie takie jak kadm czy ołów.

Pomimo wprowadzania uchwały antysmogowej dla poszczególnych województw, problem nadal istnieje, dlatego warto wiedzieć z jakim powietrzem mamy do czynienia.

Obowiązujące normy jakości powietrza

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. (Dz.U.2012, poz. 1031) w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, normy stężeń ze względu na ochronę zdrowia przedstawiają się następująco:

Lp.

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu
w µg/m3

1

Pył zawieszony PM2,5

rok kalendarzowy

20

2

Pył zawieszony PM10

24 godziny

50

rok kalendarzowy

40

3

Dwutlenek azotu NO2

1 godzina

200

rok kalendarzowy

40

4

Tlenek azotu NO

rok kalendarzowy

30

5

Dwutlenek siarki SO2

1 godzina

350

24 godziny

125

rok kalendarzowy
i pora zimowa

20

6

Tlenek węgla CO

8 godzin

10 000

7

Benzen C6H6

rok kalendarzowy

5

8

Ołów PB

rok kalendarzowy

0,5

 

Wprowadzenie norm dotyczących jakości powietrza w prawie polskim, ewidentnie świadczy o wadze problemu związanym ze złym powietrzem w naszym otoczeniu.

Sprawdź jakie jest powietrze w Twoim otoczeniu

Na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na bieżąco przedstawiana jest jakość powietrza dla poszczególnych rejonów Polski. Dodatkowo możesz się przekonać jak jakość powietrza przedstawia się w raportach rocznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla wszystkich województw.

Jednak każda przestrzeń powinna być traktowana indywidualnie, tak jak np. Twój dom i poszczególne w nim pomieszczenia. Możesz mieć czyste powietrze na zewnątrz, ale przy złej wentylacji i braku cyrkulacji powietrza w Twoim domu z pewnością dojdzie do nieprzyjemnego zapachu i utrudnionego oddechu.

Taka sytuacja szczególnie ma miejsce w czasie zimy, kiedy rzadko wietrzymy mieszkanie, bo przecież szkoda nam ciepła. Również w nocy, zamykając w sypialni drzwi i okna jednocześnie, a także w kuchni, czy łazience, gdy mieszanka różnych organicznych zapachów wprowadza nas w zakłopotanie. Z pewnością znasz ten nieprzyjemny, ciężki zapach wchodząc do pomieszczenia, w którym powietrze jest gęste, nieświeże i masz potrzebę to zmienić.

A co jeśli powietrze na zewnątrz jest nie tylko zanieczyszczone,  a nawet niebezpieczne?

Wtedy otwieranie okien i wietrzenie domu jest zdecydowanie ryzykowne, bo nie tylko nie odświeżymy naszego mieszkania, a wręcz przeciwnie, wpuścimy niepożądane zanieczyszczenia do jego wnętrza.

Sprawdź zagrożenia

Zanieczyszczeniami powietrza są przede wszystkim stałe i ciekłe cząstki występujące w postaci areozolu.

W skład takich cząstek wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silne toksyczne chemiczne związki organiczne, takie jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo-a-piren), a także alergeny takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów.

Pyłki w zależności od wielkości mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Pył zawieszony tzw.  PM10 (średnica cząstek mniejsza niż 10 µm) wpływa na oczy (spojówki), układ oddechowy (nos, gardło, płuca), natomiast pył PM2,5 jest bardzo drobny (średnica cząstek mniejsza niż 2,5 µm) i tym samym niebezpieczny dla układu oddechowego (dociera do pęcherzyków płucnych), a także dla układu krążenia, gdyż przenika do naczyń krwionośnych i krwiobiegu.

Ponadto w powietrzu występują również gazy m.in. dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek azotu (NO2) o gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniące drogi oddechowe, a w połączeniu z wilgotnym powietrzem tworzy się kwas siarkowy (H2SO4) i kwas azotowy (HNO3), będące składnikami kwaśnego deszczu.

Masz wpływ na jakość powietrza

Współczesne czasy to dynamiczny postęp cywilizacyjny, który daje nam wiele możliwości. Wygodny dostęp do nowoczesnego sprzętu i zaawansowanej technologii przyniósł ogromne ułatwienia i wzrost komfortu życia. To dzięki nowym technologiom aktualnie na rynku dostępne są innowacyjne oczyszczacze powietrza z różnorodnym systemem filtracyjnym, które skutecznie wychwytują, zatrzymują i pochłaniają zanieczyszczenia z powietrza.

Niektórymi oczyszczaczami powietrza można nawet sterować i obsługiwać zdalnie poprzez aplikację mobilną. Dzięki raportom i wykresom informującym o stężeniu zanieczyszczeń w otoczeniu, masz możliwość kontrolować jakość powietrza w trybie on-line, 24 godziny na dobę.

Jeśli jesteś zwolennikiem zdrowego trybu życia i zależy Ci na wysokiej jakości oddechu dla siebie i Twoich bliskich zainwestuj w profesjonalny oczyszczacz powietrza do swojego domu.

Potem już tylko odpręż się i odetchnij świeżym powietrzem.

Warto także zwrócić uwagę na to, że filtry znajdujące się w oczyszczaczach powietrza mają swoją ograniczoną pojemność filtracyjną. Po pewnym czasie zdolność do wyłapywania pyłów, czy adsorpcji zapachów będzie znikoma. Oznacza to, że filtry już nie będą mieć miejsca na nowe zanieczyszczenia.

W związku z tym nie zapomnij wówczas zmienić filtr! Nie wiesz jaki filtr wybrać? Spokojnie, wszystko znajdziesz na filtryplus.pl. W ofercie sklepu są filtry HEPA, filtry węglowe i filtry nawilżaczy do wiodących urządzeń na rynku. Wszystko, czego potrzebujesz by cieszyć się czystym powietrzem!