Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
czyste powietrze

Jonizacja powietrza – zasada działania, skutki i zagrożenia

W obecnych czasach jakość powietrza jest przez nas coraz częściej rozpatrywana. Mamy większą świadomość o zagrożeniach związanych z zanieczyszczonym powietrzem, o tym jak ważna jest ochrona powietrza i jakie mamy możliwości, aby poprawić jakość naszego oddechu we własnych domach.

Jest wiele sposobów zapewniających skuteczne oczyszczenie powietrza, na przykład poprzez specjalistyczne filtry węglowe, filtry HEPA, albo filtry zintegrowane 2 w 1. Aczkolwiek na rynku można spotkać również inną metodę oczyszczania powietrza jaką jest jonizacja powietrza.

Co to jest jonizacja powietrza? Na jakiej zasadzie działa? Czym skutkuje i czy jest bezpieczna?

O tym dowiesz się w niniejszym artykule.

Jonizacja powietrza – zasada działania, skutki i zagrożenia.  

Jonizacja powietrza najprościej mówiąc jest to oczyszczanie powietrza z jonów dodatnich, jednocześnie wzbogacając je jonami ujemnymi.

Co to są jony dodatnie i ujemne?

Powietrze w naszym otoczeniu nasycone jest maleńkimi cząsteczkami, szukającymi jednego elektronu do pary, takie cząsteczki nazywamy jonami. Powstają one podczas wyładowań atmosferycznych na przykład w trakcie burzy, albo na skutek działania urządzeń elektrycznych, takich jak komputer czy telewizor.

W wyniku działania energii na cząsteczkę gazu następuje wyparcie z niej elektronu, który dołącza do innej bardziej stabilnej cząsteczki. Cząsteczka z odjętym elektronem staje się jonem dodatnim zwanym kationem, a cząsteczka która przejęła wyzwolony elektron jonem ujemnym, zwany anionem.

Jony ujemne bardzo dobrze wpływają na nasze samopoczucie, ponieważ powietrze jest świeże i orzeźwiające, takie jak na przykład po burzy, podczas której powietrze naładowuje się ujemnie.

Natomiast powietrze naładowane kationami to jony, które obecne są w domach, biurach, pomieszczeniach klimatyzowanych i przepełnionych ludźmi. To właśnie cząsteczki dodatnie powodują apatię, obniżenie nastroju i senność.

Jony dodatnie przyciągają kurz, pył, alergeny i wszelkie mikroorganizmy, które znajdują się w powietrzu. W związku z powyższym, usunięcie z powietrza zanieczyszczeń połączonych z jonami dodatnimi z jednoczesnym wprowadzeniem do powietrza jonów ujemnych, można osiągnąć poprzez jonizację powietrza.

Jak przebiega jonizacja powietrza?

Jonizacja powietrza zachodni w oczyszczaczach powietrza podczas wymuszonego wlotu powietrza przez wentylator wewnętrzny i polega na nadaniu cząsteczkom powietrza (o ładunku dodatnim) ujemnych ładunków elektrycznych poprzez odpowiedni dobór napięcia na elektrodach. W wyniku przyciągania elektrostatycznego ujemnie naładowanych elektrycznie cząsteczek do elektrod dodatnich (znajdujących się w urządzeniu) następuje oczyszczanie powietrza.

Czy istnieją zagrożenia?

Efektem ubocznym jaki występuje podczas jonizacji powietrza jest wytwarzanie się ozonu (O3), który z jednej strony daje wrażenie czystego, świeżego powietrza w otoczeniu, a z drugiej strony trzeba wiedzieć, że jest to silnie trujący gaz, który w nadmiarze, może być bardzo szkodliwy dla zdrowia, a nawet życia. W związku z powyższym podczas jonizacji powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, dla własnego bezpieczeństwa, należy dodatkowo monitorować stężenie ozonu w powietrzu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), graniczne stężenie ozonu, które może zagrażać zdrowiu ludzkiemu wynosi 180 µg/m3 (średnia 1-godzinna) i 120 µg/m3 (średnia ośmiogodzinna).

Ponadto, aby nie doszło do wtórnego zanieczyszczenia powietrza i aby jonizacja przebiegała efektownie, zanieczyszczenia znajdujące się na filtrze wewnątrz jonizatora, należy okresowo usuwać (zwykle ręcznie), specjalistycznym do tego płynem.

Według Andrzeja Wiszniewskiego autora publikacji pt. „Normalizacja i optymalizacja poziomów jonizacji atmosfery w miejscach przebywania ludzi” temat jonizacji powietrza i optymalizacja poziomu jonów w powietrzu jest cały czas tematem otwartym i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zjawisko to ma negatywny wpływ na organizmy żywe i jakie są bezpieczne normy koncentracji jonów ujemnych i dodatnich w powietrzu.

Aczkolwiek warto wiedzieć, że zarówno nadmiar jonów dodatnich w stosunku do jonów ujemnych w powietrzu jak i nadmiar jonów ujemnych w stosunku do jonów dodatnich, może niekorzystnie wpływać na stan naszego zdrowia. W związku z powyższym istotne jest, aby zachować względną równowagę zawartości jonów ujemnych i dodatnich w powietrzu, tak abyśmy czuli się zrelaksowani
i jednocześnie funkcjonowali prawidłowo.

Chcesz mieć pewność, że oczyszczanie powietrza w Twoim domu jest jednocześnie skuteczne i bezpieczne? Szukasz rozwiązań, które gwarantują, że powietrze w Twoim domu będzie nie tylko nieskazitelnie czyste, ale również zdrowe i bezpieczne?

Wybierz filtr węglowy, filtr HEPA albo filtr zintegrowany 2 w 1, do wiodących na rynku oczyszczaczy powietrza marki Philips i Sharp!