Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Co to jest i jak działa alarm smogowy w Polsce?

Polacy są coraz bardziej świadomi tego, jak smog wpływa na zdrowie, a tym samym coraz częściej aktywizują się, by mu przeciwdziałać. Nie bagatelizują tego problemu, a powstały ruch społeczny zbiera coraz większe grono zwolenników. Czym jest i jak działa społeczny alarm smogowy i kto może zostać aktywistą społecznym?

Co to jest alarm smogowy?

Alarm smogowy to nic innego jak inicjatywa obywatelska, która ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, którym oddychamy. Chodzi głównie o zanieczyszczenia wynikające z emisji spalin samochodowych oraz spalania węgla w domach.

Cele alarmów smogowych

  • Badanie natężenia zanieczyszczeń w powietrzu.
  • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom występującym w powietrzu.
  • Informowanie o problemie.
  • Zmniejszenie emisji spalin.
  • Ograniczenie spalania węgla (wymiana pieców węglowych na gazowe z dofinansowaniem).
  • Wywieranie konkretne działania na rządzących.

Historia polskich alarmów smogowych

W Polsce pierwszy alarm smogowy miał miejsce w Krakowie w grudniu 2012. W ślad za stolicą małopolski poszły inne miasta i zaczęły pojawiać się kolejne inicjatywy m.in. Dolnośląski Alarm Smogowy (2014), Podhalański Alarm Smogowy (2014), Jeleniogórski Alarm Smogowy, Opolski Alarm Smogowy, Śląski Alarm Smogowy (obecnie Śląsk Oddycha), Warszawski Alarm Smogowy (2015).

W 2015 roku powstał ogólnopolski Polski Alarm smogowy, który obecnie zrzesza 38 lokalnych alarmów smogowych.

Wraz z pojawianiem się kolejnych inicjatyw obywatelskich wzrosła liczba czujników, które mierzą stężenie pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń w powietrzu.

Kiedy  ogłasza się alarm smogowy?

Alarm smogowy ogłaszany jest, gdy normy zanieczyszczeń przekroczą 300 μg/m3 na na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego w dniu 24 sierpni 2012 roku. Poprzednie rozporządzenie określało normy na 100 μg/m3.

Unia Europejska nie narzuca takich samych poziomów dla wszystkich krajów członkowskich. Co więcej, jeżeli jakieś państwo nie chce, nie musi przyjmować żadnych progów i może zrezygnować z informowania mieszkańców.

Polacy mają dość smogu, dlatego szczególnie w naszym kraju widać dynamiczny rozwój inicjatywy antysmogowej.

Co można zrobić, by przeciwdziałać smogowi?

Inicjatywa społeczna na rzecz przeciwdziałania smogowi wymusiła na rządzie szereg działań. Przykładem może być darmowa komunikacja miejska dla kierowców, dofinansowania do wymiany pieca węglowego czy też dofinansowanie do fotowoltaiki. Oprócz tego, na rzecz poprawy zdrowia dzieci, w wielu szkołach zainstalowano oczyszczacze powietrza, które mają na bieżąco oczyszczać zanieczyszczone powietrze w miejscu nauki.

Świadomość społeczna nieustannie rośnie, a co za tym idzie wiele osób decyduje się nie tylko od razu wymienić piec węglowy we własnym ale również kupuje oczyszczacz powietrza. Jak podają statystyki to najszybciej rosnąca kategoria sprzętu do wyposażenia domu – rynek wzrósł o kilkaset procent.

Filtry Puls popierają idee Polskiego Alarmu Smogowego.