Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
czyste powietrze

Zanieczyszczone powietrze, a iloraz inteligencji u dzieci

Iloraz IQ to wskaźnik rozwoju poziomu umysłowego człowieka. Pierwszy test na inteligencję został opracowany w 1905 roku przez psychologa Alberta Bineta i lekarza Teodora Simona. Natomiast pojęcie ilorazu inteligencji (IQ), czyli stosunku wieku umysłowego do wieku biologicznego, pomnożonego przez sto, w 1912 roku wprowadził psycholog William Stern. Specjaliści szacują, że około 50 do 80 proc. występujących pomiędzy ludźmi różnic w inteligencji ogólnej ma podłoże genetyczne. Jednak ważną rolę odgrywa także środowisko. Dzieci dobrze odżywione, wychowywane w bezpiecznym i wolnym od zanieczyszczeń, stymulującym środowisku wypadają lepiej w testach IQ niż dzieci zaniedbane. 

Czy zanieczyszczone powietrze może mieć wpływ na iloraz inteligencji u dziecka?

Naukowcy odkryli, że tak.

Zbadano, że życie młodego człowieka w zanieczyszczonym otoczeniu może mieć długotrwały i szkodliwy wpływ na zdolność rozumowania i rozwiązywania problemów. Na każde zwiększenie zanieczyszczeń PM2,5 w powietrzu o 2,5 µg/m3, wynik ilorazu inteligencji (IQ) u badanego spadł o 1 punkt.

Przeprowadzone badania, potwierdziły, że wdychanie zanieczyszczonego powietrza może mieć niekorzystny wpływ na strukturę mózgu, zaburzając pamięć i rozumowanie, obniżając wyniki w nauce, a nawet inteligencję.

Pan Wang, statystyk z University of California, Los Angeles, który był głównym autorem badania powiedział: „Wyniki tego badania wskazują, że negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza znajdują się na wyższym poziomie w mózgu i mogą mieć niekorzystny wpływ na strukturę mózgu lub funkcję mózgu”.

Stwierdzono również, że rozwijający się płód i małe dziecko są szczególnie podatne na działanie neurotoksyczne przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), uwalniane podczas spalania paliw kopalnych i innych materiałów organicznych.

Dwa długoterminowe badania wykazały, że powszechne zanieczyszczenia powietrza wdychane przez kobiety w ciąży mogą zmniejszać inteligencję ich dzieci. W badaniach wzięło udział ponad 400 kobiet w dwóch miastach – Nowym Jorku i Krakowie (obie dobrze ugruntowane jako silnie zanieczyszczone obszary miejskie).

Naukowcy odkryli, że 5-latki, których matki oddychały powietrzem z Wielopierścieniowymi Węglowodorami Aromatycznymi (WWA), mają cztery punkty mniej w testach IQ od dzieci, których matki na takie zanieczyszczenia nie były narażone.

Zaobserwowano również, że dzieci mające kontakt z wysokim poziomem emisji z pojazdów, mają znacznie niższą średnią ocen. Dlatego tak ważne jest czyste i świeże powietrze nie tylko dla zdrowia i dobrego samopoczucia, ale również na etapie rozwoju, kształcenia umysłu i przyswajania wiedzy.     

Jak można temu zaradzić?

Należy:

  • racjonalnie planować lokalizację szkół, przedszkoli i żłobków, tak aby zminimalizować kontakt dzieci z zanieczyszczonym powietrzem,
  • dbać o powietrze zewnętrzne wspierając recykling, oszczędzając energię i wybierając pojazdy o niskiej emisji zanieczyszczeń,
  • filtrować powietrze w domach, szkołach i obiektach użyteczności publicznej.
  • monitorować jakość powietrza wewnętrznego i zewnętrznego,
  • unikać wychodzenia z domu, jeżeli powietrze zewnętrzne jest zanieczyszczone,
  • promować ochronę powietrza w naszej społeczności.

Pamiętajmy! Każdy z nas odgrywa istotną rolę w podejmowaniu działań mających na celu oczyszczenie powietrza, a czyste i wysokiej jakości powietrze jest naszym wspólnym dobrem.