Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
oczyszczacz-powietrza-winix

Wypalanie traw a środowisko

Wypalanie traw to najprostszy sposób na pozbycie się ich. Jest to częsta praktyka wśród właścicieli domów jednorodzinnych, niemniej jednak ekolodzy, naukowcy i strażacy alarmują od wielu lat, że wypalanie traw szkodzi środowisku. Dodatkowo co roku słyszymy o licznych interwencjach służb w związku z pożarami lasów, łąk i nieużytków świadomie lub nie wywołanych przez ludzi. W samym tylko 2017 roku odnotowano aż 38 tys. takich przypadków wywołanych przez wypalanie traw, a jeżeli dodamy do tego pożary lasów (w sierpniu 2019 było ich 209, a w tym samym czasie w Rosji aż 322 tys.!) to widzimy, że skala problemu jest naprawdę ogromna. Każdy pożar niezależnie od tego z jakiego powodu został wywołany stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także środowiska. Dlatego chcemy Wam przypomnieć, co grozi za wypalanie traw?

Pożary i wypalanie traw a środowisko

Nawet małe ognisko stanowi zagrożenie dla ekosystemu i nie można tego bagatelizować, j mimo że skala problemu w Polsce nie jest tak duża jak w innych państwach. W tym samym czasie, gdy w naszym kraju odnotowano 209 pożarów, w Zambii zanotowano ich 74 tys., w Brazylii 107 tys., a w Rosji 322 tys. Jeżeli chcemy śledzić rozprzestrzenianie się ognia na świecie, warto spojrzeć na interaktywną mapę Global Forest Watch Fires, która wykorzystuje satelitarny instrument VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) oraz pożarowy radiometr MOBIS do tworzenia szczegółowych diagramów.

W świadomości wielu osób nadal pozostaje mit, że wypalanie pozostałości roślinnych poprawia żyzność gleby, a dodatkowo pomoże pozbyć się chwastów, które zmniejszają plony. Takie myślenie jest jednak bardzo mylne! Wypalanie traw pociąga za sobą obniżenie wartości użytkowej gleby nawet na kilka – kilkanaście lat. Zahamowane zostają tym samym naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym właśnie tworzy się urodzajna gleba.

Pamiętajcie, wysoka temperatura niszczy roślinność, co powoduje degradację gleby i jest poważnym zagrożeniem dla zwierząt.

Dym, który pojawia się wraz z ogniem uniemożliwia pszczołom i trzmielom zapylanie kwiatów, a to z kolei obniża plonowanie roślin. Giną dżdżownice, które spulchniają i poprawiają właściwości fizyczne gleby. Unicestwione zostaję także lęgowiska ptaków… Wymieniać można w nieskończoność.

Wypalanie traw po zimie to większe zagrożenie pożarowe

Należy także pamiętać, że wypalanie traw po zimie niesie za sobą większe ryzyko pożaru, ponieważ trawy są wówczas wysuszone, a tym samym palą się bardzo szybko. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.

Co grozi za wypalanie traw?

Pomijając kwestie negatywnego wpływu wypalania traw na środowisko, należy pamiętać, że jest to proceder niezgodny z prawem.

Wypalanie traw i nieużytków jest karane. Kodeks wykroczeń jasno określa, że za popełnienie tego czynu grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Ale i nie tylko… jeżeli w wyniku tego czynu dojdzie do pożaru, zagrożenia życia i zdrowi ludzi wówczas osoba za niego odpowiedzialna może trafić do więzienia nawet na 10 lat. O tym, by nie wypalać traw muszą również pamiętać rolnicy, którzy mogą stracić dopłaty. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nałożyć sankcje i obniżyć dopłaty aż o 20%. Ma ona również prawo w przypadku np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, pozbawić rolnika całej kwoty dopłat bezpośrednich.