Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Nowe stacje pomiarowe – tym razem w Wieliczce

Dbając o jakość powietrza w poszczególnych miastach powstają nowe stacje pomiarowe, które mają za zadanie mierzyć ilość szkodliwych pyłów zawieszonych,  także tych rakotwórczych. Lubimy takie inicjatywy. Tym razem nowa stacja pomiarowa została uruchomiona w Wieliczce. Jest to kolejna akcja w krakowskich „obwarzanku” – czyli gminach okalających Kraków. Przypominamy, że jakość powietrza jest tam znacznie gorsza niż w innych miejscowościach.

Do czego służą stacje pomiarowe?

Stacje pomiarowe odpowiadają za mierzenie aktualnego stanu powietrza w całym kraju. Rozlokowane są one po Polsce, a badania dokonywane są w sposób ciągły. Specjalne analizatory potrafią wykryć pył zawieszony PM10 o średnicach cząstek do 10 µm. Pozwala to sygnalizować wystąpienie smogu. Podobne analizatory zainstalowane są w oczyszczaczach powietrza, które uruchamiają się automatycznie, gdy stężenie pyłów zawieszonych jest zbyt duże.

Należy jednak pamiętać, że poza pomiarami jakości powietrza pod kątem smogu, dokonywane są również badania pyłu PM2.5 średnicach cząstek do 2,5 µm, dwutlenku siarki, związków azotu, ozonu, tlenku węgla i benzenu. Są to związki rakotwórcze, stąd też tak istotne jest ich wczesne wykrycie i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się.

Istnieją dwie metody badawcze, które pozwalają na monitorowanie zanieczyszczonego powietrza pyłem zawieszonym przez Państwowy Monitoring Jakości Powietrza, są to:

  • Metody grawimetryczne (referencyjne).
  • Metody automatyczne.

W przypadku pierwszej metody należy pamiętać, że filtry zainstalowane w czujnikach pyłowych wymieniane są co 14 dni i na ich podstawie wnioskuje się o stężeniu pyłów w powietrzu.

Pragniemy podkreślić, że w sezonie grzewczym filtry te już po 14 dniach są bardzo zanieczyszczone – a jest to to samo powietrze, którym my oddychamy i które jest oczyszczane przez nasze domowe oczyszczacze powietrza. 

Nowe stacje pomiarowe

Z inicjatywy Krakowskiego Alarmu Smogowego we współpracy z władzami gminy w Wieliczce pojawiło się nowe urządzenie pomiarowe, które zmierzy stężenie znaczenie większej liczby substancji. Ma to pomóc pokazywać mieszkańcom problem smogu w rejonie. Jest to też pierwszy krok na drodze ich edukacji w tym zakresie.

Posiadając tę stację, będziemy starali się też przeprowadzić mapowanie zanieczyszczeń za pomocą innych urządzeń. W momencie występowania wysokich stężeń pyłów zobaczymy, jak rozkładają się one w mieście – mówił Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Urządzenie pomiarowe zostało zainstalowane na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ul. Boguckiej. Stan powietrza będzie można sprawdzać na stronach Gminy Wieliczka oraz Krakowskiego Alarmu Smogowego. Dane będą wyświetlane na bieżąco, a samo urządzenie będzie monitorować jakość powietrza przez najbliższy rok.

Wymiana pieców w Gminie Wieliczka

Jak wspominał wiceburmistrz Wieliczki Piotr Krupa, w gminie wymieniono już ok. tysiąca kotłów w samym tylko roku 2019. Szacuje się jednak, że do wymiany nadal pozostaje jeszcze ok. 4 tys. kotłów.

Jeżeli wspólnie nie podejmiemy odpowiednich środków zaradczych, nawet działanie oczyszczaczy powietrza nie poprawi jakości powietrza w naszym otoczeniu. Możemy co najwyżej dbać o powietrze, którym oddychamy w domu, ale to jednak wciąż za mało.