Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
samochody zanieczyszczenia

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać mieszkając w otoczeniu smogu i spalin ulicznych?

Jeżeli mieszkasz w otoczeniu smogu i spalin wywołanych ruchem ulicznym oddychanie takim skażonym powietrzem z pewnością nie należy do przyjemności.W takim przypadku dużym problemem może być fakt, że odświeżenie powietrza wewnętrznego poprzez otwarcie okien nie tylko nie pomoże, a wręcz może zaszkodzić. 

Według EPA badania wykazały, że ludzie, którzy mieszkają, pracują lub chodzą do szkoły w pobliżu głównych dróg „wydają się być bardziej narażeni na różne krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne, w tym astmę, upośledzenie czynności płuc, upośledzenie rozwój płuc u dzieci i wpływ na układ sercowo-naczyniowy u dorosłych ”.  

Jaki oczyszczacz powietrza wybrać mieszkając w otoczeniu smogu i spalin ulicznych?

Aby dobrze wybrać oczyszczacz powietrza warto zapoznać się ze specyfiką zanieczyszczeń emitowanych podczas ruchu ulicznego i możliwości ich usunięcia na specjalistycznych filtrach.

Różne pojazdy na drogach mają różne części, które w różny sposób zanieczyszczają środowisko. Samochody emitują inne zanieczyszczenia niż ciężkie ciężarówki z silnikami wysokoprężnymi. Znaczna część zanieczyszczeń drogowych pochodzi z pyłu generowanego przez hamulce i opony, a także z pyłu glebowego wyrzucanego przez przejeżdżające pojazdy.  

Pojazdy bezpośrednio emitują tlenek węgla i tlenki azotu. Ruch drogowy powoduje również wtórne zanieczyszczenie, które występuje, gdy emisje reagują z innymi chemikaliami w atmosferze, tworząc toksyczne substancje takie jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon.  

Pył hamulcowy, który powstaje przez tarcie hamulców podczas hamowania składa się z drobnych cząsteczek żelaza, miedzi i manganu. Cząsteczki te są na tyle małe, że pozostają w powietrzu i są przenoszone przez wiatr, potencjalnie mogą być wdychane przez osobę mieszkającą lub pracującą w pobliżu.  

Z kolei pył z opon dostaje się do powietrza, gdy opony zaczynają się zużywać. Współczesny kauczuk syntetyczny składa się z kilku związków chemicznych, a ich wpływ na środowisko nie jest jeszcze dobrze zbadany. Jednak codzienne wdychanie drobnych cząstek gumy może mieć wpływ na zdrowie układu oddechowego. 

Niektóre zanieczyszczenia emitowane przez ruch pojazdów znane są jako PM2,5. Są to cząstki stałe o rozmiarze 2,5 mikrona lub mniejsze. Do tej kategorii należą pyły z opon i hamulców, a także inne cząsteczki emitowane ze spalin samochodowych. Niezwykle mały rozmiar cząstek oznacza, że ​​są one łatwo rozpraszane w powietrzu, często na duże odległości. PM2,5 mogą być usuwane tylko przez oczyszczacze powietrza zaprojektowane do wychwytywania cząstek w tym zakresie wielkości. 

Zanieczyszczenia drogowe, takie jak benzen i inne chemikalia emitowane przez opary paliwa, spalanie oleju lub inne procesy zachodzące w silnikach spalinowych, przybierają postać lotnych związków organicznych (LZO). Te zanieczyszczenia gazowe można usunąć tylko w określonych typach systemów oczyszczania powietrza.

Oczyszczacze powietrza usuwające zanieczyszczenia pochodzące z autostrad i dróg.

Dostępnych jest kilka różnych technologii oczyszczania powietrza. Dobór systemu oczyszczania powinien opierać się na rodzaju zanieczyszczeń jakie chcemy z powietrza usunąć. Niestety istnieją pewne zanieczyszczenia, takie jak na przykład tlenek węgla, których żaden filtr nie jest w stanie wyeliminować z powietrza. 

Filtry HEPA 

Filtr HEPA jest zbudowany zgodnie ze specyfikacją wymagającą odfiltrowania 99,97 procent wszystkich cząstek o wielkości 0,3 mikrona. Oznacza to, że filtr HEPA jest przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń PM2,5 z powietrza, w tym pyłu z opon i hamulców oraz niektórych elementów spalin samochodowych. Jednak filtry HEPA nie są skuteczne w usuwaniu LZO lub innych zanieczyszczeń gazowych, takich jak tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2) lub tlenek węgla. Filtry HEPA muszą być regularnie wymieniane, ponieważ zapychają się cząstkami. 

Filtry węglowe 

Filtry wykorzystujące węgiel aktywny lub inne formy węgla są przeznaczone specjalnie do usuwania z powietrza unoszących się w powietrzu substancji chemicznych (w szczególności lotnych związków organicznych lub LZO) i niektórych innych związków gazowych. LZO, takie jak benzen, znajdują się w spalinach drogowych i mogą być usuwane przez filtry węglowe. Jednak jest kilka problemów z filtracją węglową. Po pierwsze, mogą nie być skuteczne w usuwaniu NOx, SO2 lub innych nieorganicznych zanieczyszczeń gazowych. Po drugie, filtr węglowy działa w ten sposób, że cząsteczki trwale przyczepiają się do mikroporów węgla, wykorzystując jego zdolność adsorpcyjną. Jeśli nie ma miejsca, w którym mogłyby przyczepić się cząsteczki zanieczyszczeń, nie zostaną one usunięte z powietrza przez filtr. Oznacza to, że filtry węglowe wymagają częstej wymiany.  

Jonizatory i generatory ozonu 

Jonizujące oczyszczacze powietrza usuwają zanieczyszczenia z powietrza, ale nie mają wpływu na gazy chemiczne ze spalin samochodowych. Ponadto, jako efekt uboczny, wytwarzają ozon, który sam podrażnia płuca. Z kolei generatory ozonu stosuje się w celu dezynfekcji otoczenia. Jednakże ze względu na szkodliwość silnie trującego gazu jakim jest ozon, Agencja Ochrony Środowiska nie zaleca stosowania tego typu oczyszczaczy powietrza. 

Inne sposoby ograniczenia narażenia na zanieczyszczenie dróg 

  1. Postaw na politykę. Jest to rozwiązanie bardzo długoterminowe, ale badania wykazały, że bariery dźwiękochłonne, drogi poniżej poziomu gruntu, nasypy i roślinność przydrożna znacznie ograniczają rozprzestrzenianie się i wpływ pojazdów na zanieczyszczenie powietrza. Wywieranie nacisku na wybranych urzędników może zmusić ich do uwzględnienia tych funkcji w nowej budowie dróg.
  2. W godzinach szczytu porannego i wieczornego zamykaj okna, zwłaszcza kiedy są one od strony drogi. Zminimalizuje to ilość zanieczyszczeń dostających się do Twojego domu.
  3. Monitoruj jakość powietrza. Wiatr i temperatura mają duży wpływ na dyspersję i stężenie zanieczyszczeń. Jeżeli jakość powietrza jest wyjątkowo zła zamknij okna lub ogranicz aktywność na świeżym powietrzu.
  4. Utrzymuj swój dom w czystości. Pył zawieszony ostatecznie osadza się na podłogach, meblach i dywanach, więc usunięcie zanieczyszczeń z domu zapobiegnie ich wznowieniu w powietrze.
  5. Zastosuj oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA i filtrem węglowym lub zintegrowanym “dwa w jednym”.