Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
raport klimatyczny

Niepokojący raport klimatyczny IPCC

Pożary, gwałtowne powodzie, susze i upały. Właśnie ukazał się alarmujący raport o zmianach klimatycznych Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Eksperci nie mają wątpliwości – tak źle nie było od dawna, a winą za taki stan rzeczy możemy obarczać wyłącznie siebie.

Raport IPCC

Raport„Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne” analizuje podstawy przeszłych, obecnych i przyszłych zmian klimatu. Został on opracowany i przyjęty przez 234 autorów i autorek oraz 195 rządów – jest on największą aktualizacją stanu wiedzy w dziedzinie nauk o klimacie od sprawozdania AR5 IPCC z 2014 r. i przełomowego Raportu Specjalnego nt. ocieplenia o 1,5° C (SR1.5).

Dzisiejszy raport IPCC to czerwony alarm dla ludzkości. Syreny alarmowe ogłuszają, a dowody są niepodważalne: emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze spalania paliw kopalnych i wylesiania dławią naszą planetę i narażają miliardy ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Globalne ocieplenie dotyka każdego regionu Ziemi, a wiele zmian staje się nieodwracalnych – stwierdził Antonio Guterres, Sekretarz Generalny ONZ. Wskazuje przy tym, że uzgodniony na szczeblu międzynarodowym próg 1,5°C jest niebezpiecznie blisko, a jedynym sposobem zapobieżenia przekroczeniu tego progu jest pilne zwiększenie naszych wysiłków i realizacja najbardziej ambitnej ścieżki – podkreślono

Temperatury na Ziemi

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że średnia temperatur Ziemi podniosła się aż o jeden stopień Celsjusza, co można byłoby uznać za niewiele, ale niestety wpływa na globalne ocieplenie, którego skutki widzimy na co dzień. Eksperci podkreślają – niektórych zmian niestety nie da się już zatrzymać.

– Niektórych już zapoczątkowanych zmian, takich jak postępujące podnoszenie się poziomu mórz, nie da się powstrzymać w ciągu najbliższych setek do nawet tysięcy lat– możemy przeczytać w raporcie.

Podniesienie temperatury Ziemi zwiększa prawdopodobieństwo występowania gwałtownych ulew, które jeszcze kilkanaście lat temu nawiedzały ziemię raz na dekadę, a obecnie występują 1,3 razy częściej. Co więcej, w raporcie podkreślono, że globalnym ociepleniu o 2°C ekstremalne temperatury częściej będą osiągać krytyczne progi tolerancji dla rolnictwa i zdrowia.

Zmiany klimatyczne w zależności od regionu

Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne dotyczą wszystkich regionów świata, aczkolwiek w niektórych z nich mogą być bardziej dostrzegalne niż w innych. Mowa oczywiście o Arktyce.

Zmiany klimatu już wpływają na każdy region na Ziemi na wiele sposobów. Zmiany, których doświadczamy, wzrosną wraz z postępującym ociepleniem – mówił Panmao Zhai, współprzewodniczący I grupy roboczej IPCC.

Co można zrobić?

Eksperci podkreślają, że niektórych zmian klimatycznych nie jesteśmy w stanie już powstrzymać, a jedynie możemy dążyć do spowolnienia tych procesów. Zaangażowane muszą być jednak wszystkie kraje świata, ponieważ tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany.

Stabilizacja klimatu będzie wymagała silnej, szybkiej i trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcia zerowej emisji CO2. Ograniczenie innych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza metanu, może przynieść korzyści zarówno dla zdrowia, jak i klimatu – podsumował Panmao Zhai.

Interaktywny atlas zmian klimatycznych

Zespół IPCC opracował również interaktywny atlas, który pozwala sprawdzić aktualne informacje na temat zmian klimatu. Atlas dostępny jest na stronie IPCC.

Ograniczenie spalania węgla, wprowadzenie samochodów niskoemisyjnych, fotowoltaika – to tylko niektóre z rozwiązań, które mogą przyczynić się do opóźnienia groźnych zmian klimatycznych. A Wy jak dbacie o klimat?