Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
przemysł zanieczyszczenie powietrza

WHO wprowadziła nowe wytyczne do jakości powietrza. ​​

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała 22 września 2021 r.zmienione wytyczne dotyczące jakości powietrza. 

Zrewidowane zalecenia, opracowane na podstawie danych i informacji opartych na dowodach oraz rosnącej świadomości, że żadna ilość zanieczyszczeń powietrza nie jest bezpieczna dla ludzi, spowodowały zaostrzenie prawie wszystkich norm dotyczących zanieczyszczeń w porównaniu z wytycznymi dotyczącymi jakości powietrza ustanowionymi w 2005 r. (opublikowanymi w 2006 r.). Jeżeli rządy wdrożą docelowe poziomy zanieczyszczenia, te nowe wytyczne uratują życie poprzez zmniejszenie możliwych do uniknięcia zgonów spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza.

WHO wprowadziła nowe wytyczne do jakości powietrza. ​​

Aktualizacja poziomów wytycznych dotyczących jakości powietrza mają na celu zachęcenie do większych globalnych redukcji emisji zanieczyszczeń.

Niektóre z zaktualizowanych kluczowych zanieczyszczeń powietrza przyczyniają się również do wywołanej przez człowieka zmiany klimatu, która może stworzyć warunki dla bardziej śmiercionośnych pożarów. Z kolei pożar może spowodować większe narażenie na zanieczyszczenia powietrza.

Wszystkie kluczowe zanieczyszczenia wymienione w wytycznych z 2005 r. zostały poddane przeglądowi i zrewidowane, czyli:

 • PM2,5
 • PM10
 • dwutlenek azotu
 • dwutlenek siarki
 • tlenek węgla

Tabela nr 1. Zestawienie wytycznych jakości powietrza z 2005 i 2021r.   

normy_jakosci_powietrza_who_2021
normy_jakosci_powietrza_who_2021

Wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza nie są prawnie wiążącym standardem ani dokumentem. Jednak kraje i organy ustawodawcze regularnie odwołują się do wytycznych WHO przy ustalaniu polityki prawnej kontroli zanieczyszczeń powietrza.

Nowe normy jakości powietrza zmuszą rządy do robienia znacznie więcej w celu ochrony zdrowia swoich obywateli. Według World Air Quality Report 2020, połowa europejskich miast przekroczyła stary cel z 2005 r. wynoszący 10 μg/m3 – dla rocznego zanieczyszczenia PM2,5. 38 procent miast w USA nie spełniło wytycznych dotyczących jakości powietrza, a obywatele Chin byli narażeni na ekspozycję na pył PM2,5 trzykrotnie większą niż docelowa rekomendacja.

Implikacje zdrowotne

Zanieczyszczenie powietrza, nawet w niskich stężeniach, jest jednym z głównych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia ludzkiego.

PM2,5 powoduje co roku aż 7 milionów zgonów, którym można by zapobiec. WHO przewiduje, że gdyby świat był w stanie spełnić te nowe wytyczne, można by uniknąć około 80 procent zgonów związanych z PM2,5.

Podczas gdy wszystkie zanieczyszczenia stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, najbardziej niebezpieczne są PM2,5 i najdrobniejsze cząstki, gdyż ze względu na swoje niewielkie rozmiary, po inhalacji mogą zagnieździć się w płucach, przedostać do krwiobiegu i uszkodzić każdy narząd.

Typowe problemy zdrowotne i choroby spowodowane przez PM2,5 i UFP (ultra drobne cząstki) obejmują:

 • choroby serca i płuc
 • zapalenie oskrzeli
 • rozedma
 • astma i bardziej intensywne nawroty
 • wczesna śmierć

Wpływ na jakość powietrza.

Wzmocnione wytyczne dotyczące jakości powietrza mają na celu wpłynąć na rządy, aby zapobiec zmianom klimatycznym i śmiercionośnym pożarom, a tym samym poprawić jakość powietrza i stan zdrowia u ludzi.

Aby pomóc w zmniejszeniu zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, osoby fizyczne mogą się do tego przyczynić w następujący sposób:

 • szukając sposobów na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym spalanie mniejszej ilości paliwa,
 • w miarę możliwości pracując zdalnie,
 • wybierając zamiast pojazdu spalinowego rower lub spacer,
 • jedząc więcej warzyw i roślin zamiast mięsa,
 • monitorując jakość powietrza i udostępniając dane o jakości powietrza,
 • uruchamiając wysokowydajny z profesjonalnymi filtrami, domowy oczyszczacz powietrza.