Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
Lodowce_w_Himalajach

Lodowce w Himalajach topnieją w zastraszającym tempie. Czeka nas katastrofa klimatyczna?

Naukowcy z całego świata biją na alarm. Lodowce w Himalajach topnieją 10 razy szybciej niż jeszcze dekadę temu. Szybciej również od tego niż zakładano wcześniej. Nowe badania pokazują, że proces znacznie przyśpiesza. Szacuje się, że stopniało już tyle lodu ile zawierają łącznie lodowce w Alpach, na Kaukazie i w Skandynawii. Czy grozi nam katastrofa klimatyczna, a jeżeli tak, to kiedy ona nastąpi?

Badania nad topnieniem lodowców

Himalaje, jak wiadomo, to najwyższe na świecie pasmo górskie. Nie każdy jednak wie, że nazywane są również „trzecim biegunem” z uwagi na fakt, że znajduje się tam trzecia co do wielkości ilość lodu lodowcowego na świecie. Więcej można znaleźć jedynie na Antarktydzie i Arktyce.

Badania zostały przeprowadzone przez Uniwersytet w Leeds. Wykorzystano między innymi zdjęcia satelitarne, aby wyznaczyć granicę lodowców 400 – 700 lat temu i dokonać rekonstrukcji powierzchni lodu. Badaniem zostało objętych ok. 14 800 lodowców. Obliczono, że ich powierzchnia zmniejszyła się aż o ok. 40 procent! I tak, z 28 tys. kilometrów kwadratowych pozostało ich 19 600 km2.

Badania zostały opublikowane na łamach czasopisma „Scientific Reports”, a tempo utraty lodu naukowcy określili jako „wyjątkowe”

Nasze badania jasno pokazują, że lód z himalajskich lodowców topnieje w tempie, które jest co najmniej 10 razy wyższe od średniej z ostatnich wieków – mówił dr Jonathan Carrivick, jeden z autorów badania – To przyspieszenie tempa nastąpiło w przeciągu kilku ostatnich dekad i jest powiązane ze zmianami klimatu spowodowanymi działalnością człowieka – dodawał.

Gdzie najszybciej ubywa lodu?

Badania naukowców z Uniwersytetu w Leeds pokazały, że najszybciej lodu ubywa we wschodniej części Himalajów: wschodnim Nepalu oraz w Bhutenie, po północnej części pasma górskiego. Jest to najprawdopodobniej spowodowane ukształtowaniem teenu, różnicami w położeniu oraz panującymi tam warunkami pogodowymi.

Należy również zauważyć, że lodu ubywa także najwięcej w miejscach, w którym lodowiec styka się z obecnym tam jeziorem. Co więcej, ich liczba również rośnie. Stają się one większe, przez co możliwy jest dalszy wzrost tempa topnienia lodowców.

Niejako trzecim miejscem, z którego najszybciej ubywa lodu są powierzchnie, na których znajduje się duża ilość skał osadowych. Szacuje się, że przyczyniły się one nawet do utraty ok. 5 proc. całkowitej objętości lodu – a stanowią ok. 7,5 proc. całkowitej liczby lodowców.

Czy topniejące lodowce zagrażają Azji?

Naukowcy z NASA szacują, że w wyniku topnienia lodowców w Himalajach globalny poziom mórz może wzrosnąć nawet od 60 do 180 cm do 2100 roku! Dodatkowo ostrzegają oni, że niebezpieczny wzrost poziomu morza nastąpi wówczas, gdy globalne ocieplenie wyniesie ok. 3 stopnie Celsjusza (obecnie temperatura Ziemi podniosła się już o ponad 1 stopień).

Topniejące lodowce w Himalajach mogą mieć wpływ przede wszystkim na życie mieszkańców Azji. Od występujących w tym rejonie rzek: Brahmaputra, Ganges czy Indus zależy jakość upraw rolniczych. Są one także istotne dla energetyki.

Źródło: EurekAlert, Uniwersytet w Leeds