Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
przemysł zanieczyszczenie powietrza

Odroczenie likwidacji kopciuchów w Krakowie? Czy będzie zgoda na poluzowanie przepisów antysmogowych?

Wg statystyk mieszkańcy Małopolski coraz częściej wypowiadają się za odroczeniem likwidacji kopciuchów w Krakowie, a tym samym poluzowaniem przepisów antysmogowych. Winę za taki stan rzeczy zrzucają na rosnące ceny gazu i prądu, których podwyżki szczególnie dotknęły Polaków w ostatnich miesiącach. Nic dziwnego, skoro rachunku wzrosły, co niektórym aż o 600 procent. Dodatkowo projekt przesunięcia terminu likwidacji kopciuchów w Małopolsce oraz zniesienie zakazu palenia węglem wystosował w nowym projekcie uchwały komitet „Tak dla palenia drewna, stop gazolobby”.

Zakaz palenia węglem

Jeszcze do niedawna wydawać by się mogło, że całkowity zakaz palenia węglem jest już przesądzony i nieodwołany. Tymczasem, słyszy się coraz więcej głosów za odroczeniem zmian. Inicjatorzy obywatelskiego projektu chcą znieść zakaz palenia drewnem. Co więcej, wnioskują oni o przesunięcie aż o 3 lata termin realizacji likwidacji bezklasowych pieców węglowych, które potocznie nazywamy kopciuchami. Obecnie obowiązuje zaś uchwała antysmogowa dla Małopolski, która nakazuje ich likwidację do końca 2022 roku. Tak więc, jeżeli nie zmienią się przepisy, mieszkańcom pozostanie niewiele czasu na zmianę.

„Ceny gazu rosną o 54% dla domów i 300-400% dla firm. W Krakowie zakazano palenia drewnem, a już za rok zakazane będą bezklasowe piece, w tym kominki w całej Małopolsce. Za 2 lata – uwolnienie cen gazu, co może oznaczać dalsze drastyczne podwyżki cen gazu dla domów. Ruszamy ze zbiórką podpisów pod obywatelską inicjatywą skierowaną do Władz Województwa Małopolskiego mającą na celu zaprzestanie skazywania ludzi na drogi gaz. Chcemy mieć wybór ekologicznego ogrzewania” –  można przeczytać na stronie jednego z inicjatorów odroczenia terminu wymiany pieców.

„Tak dla palenia drewnem, stop gazolobby”

Inicjatywa utworzenia nowego komitetu „Tak dla palenia drewnem, stop gazolobby” miała miejsce już w ubiegłym roku. Wówczas to 22 grudnia na dzienniku podawczym Urzędu Marszałkowskiego zostało złożone zawiadomienie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Co istotne jeżeli inicjatorzy zbiorą 1000 podpisów pod projektem zakazu palenia drewnem w Krakowie oraz odroczenia o 3 lata terminu likwidacji kopciuchów w Małopolsce, wówczas będzie się musiał nim zająć sejmik. Na razie mają 250 podpisów poparcia.

„Nie” dla poluzowania przepisów antysmogowych

W związku z apelem nie tylko nowo powstałego komitetu, ale także niektórych radnych sejmiku (m.in. Tomasz Urynowicz i Wojciech Kozak) oraz polityków Platformy Obywatelskiej o to by, przesunąć likwidację kopciuchów a tym samym niejako poluzować przepisy antysmogowe swój głos w tej sprawie zabrał prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski w liście do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego o „niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa i Małopolski”.

Treść listu brzmiała następująco:

„Wielce Szanowny Panie Marszałku!
Z dużym niepokojem przyglądam się propozycjom dotyczącym zmiany uchwały antysmogowej dla Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pragnę podkreślić, iż dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej na terenie Krakowa oraz konsekwentnej polityce Miasta w zakresie eliminacji niskiej emisji w ostatnich latach obserwujemy wyraźną poprawę jakości powietrza w Krakowie.
Zmiana regulacji uchwały antysmogowej byłaby bardzo niekorzystna dla mieszkańców, podważając jednocześnie wieloletnie wysiłki Urzędu Miasta Krakowa w dążeniu do poprawy jakości powietrza.
Dlatego apeluję do Pana Marszałka o niepodejmowanie i niewspieranie inicjatyw dążących do zmiany istniejącej uchwały antysmogowej. Poprawa powietrza, która na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła w stolicy Małopolski to również zasługa bardzo trudnej, ale odpowiedzialnej decyzji radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego w postaci zakazu stosowania paliw stałych. To także setki milionów złotych wygenerowanych ze środków własnych i zewnętrznych na programy antysmogowe realizowane z dużym sukcesem na terenie Krakowa.
Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność sprawnego wdrożenia uchwały antysmogowej w pozostałych miejscowościach Województwa Małopolskiego. Badania naukowe wyraźnie wskazują na problem napływu zanieczyszczonego powietrza spoza terenu miasta. Wymiana kilkudziesięciu tysięcy starych palenisk wokół Krakowa jest warunkiem koniecznym w celu rozwiązania problemu smogu, w tym występujących jeszcze przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Potrzeba do tego determinacji i zaangażowania władz na każdym szczeblu: lokalnym, regionalnym oraz centralnym. Jestem przekonany, że Zarząd Województwa Małopolskiego doskonale rozumie wagę tej sprawy również w kontekście wypracowanych na przestrzeni ostatnich lat regulacji prawnych – uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski.”
Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

A Waszym zdaniem, jest szansa na odroczenie likwidacji kopciuchów i poluzowanie przepisów uchwały antysmogowej? A może jesteście zdania, że w związku z rosnącymi cenami gazu i prądu takie rozwiązanie jest najbardziej wskazane. Zapraszamy do dyskusji na naszym FB.