Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
betonoza

Koniec z „betonozą” i smogiem – Partia Zielonych ogłosiła program

Ostatnio coraz więcej słyszy się, niejako obok smogu, o tzw. „betonozie”. Na popularnych portalach społecznościowych pojawiają się liczne zdjęcia przedstawiające centra miast „przed” i „po” działaniach zmierzających do ich „upiększenia”. Niestety jak widać na załączonych fotografiach, jeszcze kilka lat temu dominowała zieleń, w tym trawniki i drzewa, a obecnie zastąpiona została przez „nowoczesne” płyty betonowe, kostki brukowe itp. W ogłoszonym jednak programie Partii Zielonych na nadchodzące wybory samorządowe, ma się to zmienić. Koniec z betonowaniem miast, „patodeweloperką” i smogiem – brzmią niektóre z haseł głoszonych przez kandydatów.

Czym jest betonoza”

Betonoza miast to problem, który wymaga pilnych działań. Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska i przyszłość naszych miast zależą od świadomego podejścia do planowania urbanistycznego. Zrównoważony rozwój, innowacje w budownictwie i edukacja społeczeństwa są kluczowymi elementami walki z betonozą i tworzenia bardziej harmonijnych przestrzeni miejskich.

Sam termin „betonoza” odnosi się do nadmiernego stosowania betonu w infrastrukturze miejskiej, co prowadzi do utraty zrównoważonego rozwoju oraz charakterystycznych cech miast. Jest to rezultat nieprzemyślanego i niekontrolowanego rozwoju urbanizacyjnego, gdzie beton dominuje nad zielenią, przestrzenią publiczną i naturalnym środowiskiem.

Skutki betonozy miast

W miastach dotkniętych betonozą, przestrzeń zielona jest często ograniczona do minimum. Brak drzew, parków i ogólnie dostępnych obszarów zielonych wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne mieszkańców oraz jakość powietrza.

Wysokie zagęszczenie betonu może prowadzić do podwyższonej temperatury miejskiej, zwanej efektem wyspy cieplnej. To zjawisko ma związek z zaburzeniami mikroklimatycznymi, a także wpływa na zdrowie ludzi, zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Produkcja betonu generuje znaczne ilości dwutlenku węgla, co przyczynia się do globalnego ocieplenia. Ponadto, betonozą miast niszczy naturalne ekosystemy, co prowadzi do utraty różnorodności biologicznej.

Nadmierny beton może prowadzić do izolacji społecznej, gdy miejsca publiczne stają się mało przyjazne dla ludzi. Brak przestrzeni rekreacyjnych i miejsc spotkań może wpływać na spadek wspólnotowego ducha.

Te i inne problemy dostrzega Partia Zielonych, która w zbliżających się wyborach samorządowych ma zamiar z nimi walczyć.

Postulaty Partii Zielonych

Przedstawiciele Partii Zielonych podczas spotkania w Łodzi przedstawili najważniejsze propozycje partii na najbliższe wybory samorządowe:

– Program Zielonych dotyczy transformacji, zielonych miast, z ludźmi w centrum zainteresowania. Nasz program jest dziś tak naprawdę tym, co zabezpiecza nas na przyszłość, poprawia naszą jakość życia i wydłuża je. Polacy dziś żyją średnio cztery lata krócej niż pozostali Europejczycy, m.in. przez zanieczyszczone powietrze, rzeki, środowisko. To musimy zmienić – mówiła współprzewodnicząca partii Urszula Zielińska.

W ramach swoich działań partia chce m.in.:

  • powołania rzecznika praw ucznia w każdym mieście,
  • zapewnienia publicznego żłobka i przedszkola dla każdego z dzieci,
  • zadatowania przestrzeni miejskiej dla potrzeb seniorów i osób starszych, a także niepełnosprawnych,
  • tworzenia miast ogrodów i ochrony zieleni.

Tę zieloną dychę, ten nasz manifest samorządowy można zawęzić do trzech bardzo ważnych postulatów. Koniec z betonowaniem miast, koniec z “patodeweloperką” i koniec z “samochodozą”. Chcemy więcej parków i zieleni, więcej mieszkalnictwa społecznego i więcej transportu zbiorowego. A to wszystko zasilane z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób będziemy tworzyć nasze zrównoważone, ekologiczne, lokalne społeczności – zaznaczył współprzewodniczący partii Przemysław Słowik.

Niezależnie od postulatów zgłaszanych przez Partię zielonych należy wyraźnie podkreślić, że problem betonozy dotyczy coraz większej ilości miast. To wyzwanie, któremu musimy stawić czoła, jeśli chcemy zapewnić zrównoważony rozwój współczesnych aglomeracji. Poprzez świadome planowanie urbanistyczne, inwestycje w zieloną infrastrukturę i promowanie alternatywnych środków transportu, możemy zmierzać ku miastom, które nie tylko zapewniają dogodne warunki życia, ale także szanują środowisko i zachowują swoją tożsamość.