Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
ozon-planeta

Wzrost zgonów związanych z Ozonem: Alarmujące Prognozy Naukowców

Naukowcy z Uniwersytetu Yale donoszą, że świat stoi w obliczu groźby znacznego wzrostu liczby zgonów spowodowanych działaniem ozonu w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Badania obejmujące 406 miast w 20 krajach i regionach pokazują, że problem ten dotknie niemal każdą część świata. Jeśli nie podejmiemy skutecznych działań, liczba zgonów związanych z ozonem może wzrosnąć od 45 do 6200 osób rocznie w latach 2050-2054 w porównaniu do lat 2010-2014. Koniecznie przeczytajcie.

Czym jest ozon?

Ozon w warstwie przyziemnej jest gazem szkodliwym dla zdrowia człowieka, będąc jednym z głównych składników smogu. Występuje on w atmosferze Ziemi i odgrywają istotną rolę w ochronie życia na naszej planecie. Warto zauważyć, że istnieją dwie główne formy ozonu: ozon w atmosferze ziemi (ozon troposferyczny) i ozon w stratosferze (ozon stratosferyczny).

Ozon wydaje się być szczególnie szkodliwy dla układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, co może prowadzić do poważnych chorób oraz przedwczesnej śmierci. Zjawisko to utrudnia oddychanie i stanowi poważne zagrożenie dla jakości powietrza.

Prognozy alarmują, od 45 do 6200 zgonów rocznie

Badania przeprowadzone na szeroką skalę wykorzystały dane epidemiologiczne z miast na różnych kontynentach. Ich wyniki są szczególnie niepokojące, wskazując na możliwy wzrost liczby zgonów związanych z ozonem w badanych miastach. Szacunki te różnią się w zależności od scenariuszy klimatycznych, regulacyjnych oraz specyficznych czynników regionu.

W scenariuszu rygorystycznych kontroli klimatu i jakości powietrza, przewiduje się wzrost liczby zgonów o 0,7% w latach 2010-2014 do 2050-2054.

W przypadku słabej polityki klimatycznej, ale rygorystycznych przepisów dotyczących jakości powietrza, wzrost liczby zgonów wyniósłby 56%.

W scenariuszu słabej kontroli klimatu i zanieczyszczeń powietrza, wzrost wyniósłby aż 94%.

Wnioski z badania, czyli jak klimat wpływa na zdrowie?

Naukowcy alarmują, że pilnie potrzebujemy skutecznych kontroli jakości powietrza oraz działań przeciwdziałających zmianom klimatu. Ozon troposferyczny, na który jesteśmy narażeni, jest rezultatem interakcji zanieczyszczeń atmosferycznych z emisjami samochodowymi, procesami przemysłowymi i lotnymi substancjami chemicznymi. Jest on szczególnie niebezpieczny dla naszego zdrowia i układu oddechowego.

Warto zauważyć, że scenariusz zgodny z Porozumieniem Klimatycznym z Paryża przewiduje zmniejszenie odsetka śmiertelności związanej z ozonem. To dowodzi, że skuteczne międzynarodowe porozumienia i rygorystyczne regulacje mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza i zdrowia ludzi.

Konieczność kontroli jakości powietrza

W obliczu prognoz, które wskazują na rosnące zagrożenie związanego z ozonem, konieczne staje się podjęcie natychmiastowych działań. Wzrost narażenia na ozon troposferyczny wynika zarówno z globalnego ocieplenia, jak i wzrostu populacji oraz emisji zanieczyszczeń.

Wnioski z badań są jednoznaczne: świadome działania, skuteczne regulacje oraz współpraca międzynarodowa są kluczowe dla zmniejszenia negatywnego wpływu ozonu na zdrowie ludzi. Zdrowe powietrze to fundamentalne prawo każdego człowieka, a chronienie nas powinno być priorytetem dla społeczeństwa i decydentów na całym świecie.