Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
dwutlenek-azotu

Dwutlenek azotu zatruwa Katowice

Długoterminowa prognoza pogody dla Katowic na najbliższe dni marca przynosi ze sobą nie tylko informacje o temperaturze i opadach, ale również niepokojące doniesienia dotyczące jakości powietrza. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wydał niedawno ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwutlenku azotu w okolicach autostrady A4. To wiadomość, która szczególnie martwi mieszkańców tej części miasta.

Dlaczego dwutlenek azotu jest groźny dla zdrowia?

Dwutlenek azotu (NO2) jest gazem bezbarwnym i bezwonny, który może być szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Pochodzi on głównie ze spalania paliw kopalnych w pojazdach silnikowych oraz procesów przemysłowych. Gaz ten może powodować szereg problemów zdrowotnych, szczególnie gdy występuje w nadmiernych ilościach w powietrzu, tak jak ma to miejsce w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm. Dwutlenek azotu może powodować podrażnienie dróg oddechowych, co prowadzi do objawów takich jak kaszel, duszność, a także może nasilać objawy astmy u osób już cierpiących na tę chorobę.

Jednak zagrożenie zdrowia wynikające z ekspozycji na dwutlenek azotu sięga znacznie głębiej. Gaz ten jest również związany z nasileniem objawów chorób układu krążenia, takich jak zawał serca czy udar mózgu, szczególnie u osób starszych lub osób z istniejącymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Ponadto, nadmierna ekspozycja na dwutlenek azotu może prowadzić do uszkodzenia błon śluzowych i oskrzeli oraz zwiększać ryzyko infekcji układu oddechowego.

Warto również zauważyć, że dwutlenek azotu może działać synergistycznie z innymi zanieczyszczeniami powietrza, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko dla zdrowia. Na przykład, gdy dwutlenek azotu łączy się z cząstkami pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10), tworzy się groźna mieszanka, która może być jeszcze bardziej szkodliwa dla układu oddechowego i ogólnego stanu zdrowia. Nic więc dziwnego, że informacja o przekroczeniu norm może być niepokojąca dla mieszkańców Katowic.

Normy dwutlenku azotu dla Katowic

Według komunikatu GIOŚ, mieszkańcy Katowic zamieszkujący tereny przyległe do autostrady A4 muszą być szczególnie czujni. Alert o przekroczeniu norm, o którym wspominaliśmy we wstępie tego artykułu, jak podkreślają eksperci, dotyczy zwłaszcza dzieci, osób starszych oraz osób z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego i krążenia.

Analiza wyników pomiarów dwutlenku azotu przeprowadzona przez GIOŚ na skrzyżowaniu ulicy Plebiscytowej z autostradą A4 wskazała na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego tego związku. To poważny problem, ponieważ obszar dotknięty tym zagrożeniem liczy sobie około 3600 mieszkańców. Ostrzeżenie obowiązuje do końca roku 2024.

Problem zanieczyszczenia powietrza związkami azotu nie dotyczy jedynie Katowic. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego zauważył, że normy dla gazów są przekraczane w każdym dużym mieście, w tym również w Warszawie, Poznaniu czy Krakowie. Podobne problemy występują także na trasach szybkiego ruchu.

Zanieczyszczenie powietrza staje się zatem poważnym problemem, który dotyka nie tylko Katowice, lecz również wiele innych miast w Polsce. Konieczne są działania zarówno na poziomie jednostek samorządu lokalnego, jak i rządowego, aby zapewnić mieszkańcom czyste powietrze do oddychania oraz chronić ich zdrowie i dobrostan.