Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
zanieczyszczenie-powietrza

Gdzie jest najlepsze powietrze na świecie?

Z badań przeprowadzonych przez szwajcarską organizację IQAir wynika, że tylko siedem krajów na świecie spełnia normy jakości powietrza ustalone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Raport opublikowany przez brytyjski dziennik “The Guardian” rzuca światło na alarmującą sytuację, wskazując na poważne zagrożenie, jakim jest zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia publicznego.

Pyły zawieszone – problem całego świata

PM2,5, czyli cząsteczki zawieszone w powietrzu o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, stanowią szczególnie poważne zagrożenie zdrowotne według WHO. Te drobne aerozole atmosferyczne są uznawane za najbardziej szkodliwe spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych, mając poważne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego. Długotrwałe narażenie na ich działanie może skutkować skróceniem średniej długości życia, podczas gdy krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego zanieczyszczenia może prowadzić do wzrostu liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia.

Niektóre z cząstek PM2,5 mogą również przenikać z płuc do krwiobiegu, co umożliwia im dostęp do różnych narządów i tkanek w organizmie. To może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca, udar mózgu, problemy z układem sercowo-naczyniowym i inne schorzenia.

Na przykładzie Wietnamu widzimy, jak dramatyczne mogą być skutki zanieczyszczenia powietrza. Matki w Hanoi, stolicy Wietnamu, zabraniają swoim dzieciom zabawy na świeżym powietrzu ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia. Kraj ten, według raportu IQAir, również boryka się z jednym z najwyższych poziomów zanieczyszczenia powietrza na świecie, co przekłada się na około 60 tysięcy zgonów rocznie z tego powodu.

Gdzie jest najlepsze powietrze na świecie?

Spośród 134 krajów uwzględnionych w badaniu, tylko siedem, a mianowicie Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islandia, Mauritius i Nowa Zelandia, utrzymuje poziom PM2,5 poniżej norm ustalonych przez WHO. Niestety, na drugim biegunie znajdują się kraje takie jak Bangladesz i Pakistan, gdzie poziom PM2,5 przekracza normy nawet o 15-krotnie.

A co z Polską?

Polska, według wyżej przywołanego raportu, uplasowała się w drugiej połowie stawki, zajmując 74. miejsce spośród 134 krajów. Choć sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w niektórych innych regionach, nadal istnieje duża przekroczona normy dla PM2,5. Warszawa, wśród 7812 miast umieszczonych w rankingu, zajęła 2071 miejsce – sygnał, że problem zanieczyszczenia powietrza dotyka także polskie miasta.

Sygnały te są ostrzeżeniem dla społeczeństwa i władz na całym świecie, aby podjąć bardziej zdecydowane działania w celu poprawy jakości powietrza. Inwestowanie w zrównoważone źródła energii, poprawę technologii przemysłowych oraz promowanie świadomości społecznej na temat ochrony środowiska mogą być kluczowe dla zapewnienia czystego powietrza dla przyszłych pokoleń. Ochrona powietrza, którego oddychamy, powinna być priorytetem dla wszystkich narodów, by zagwarantować zdrowie i dobrobyt obecnym i przyszłym pokoleniom.