Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
dwutlenek-siarki

Toksyczna chmura nad Polską, czy jest się czego obawiać?

W ostatnich dniach media obiegła informacja o toksycznej chmurze gazów, która przemieściła się nad Europę, w tym nad Polskę. Zjawisko to miało miejsce po erupcji wulkanu na islandzkim półwyspie Reykjanes. Niepokoi ono wiele osób, którzy zastanawiają się, czy może ono zagrażać ich zdrowiu. Na to i inne pytania odpowiadamy w tym artykule.

Erupcja wulkanu na Islandii

16 marca br. podziemny wulkan na Islandii wybuchł już po raz czwarty w ciągu ostatnich miesięcy, uwalniając ogromną chmurę toksycznych gazów, w tym groźny dla zdrowia dwutlenek siarki. Dzięki programowi Copernicus (CAMS) naukowcy mogą monitorować trasę, jaką obecnie pokonuje ta chmura. Chociaż wielkość zjawiska wzbudza zrozumiałe obawy, rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia Polaków wydaje się być na razie minimalne.

Czy toksyczna chmura zagraża zdrowiu Polaków?

Rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Maciej Karczyński, podkreśla, że chmura dwutlenku siarki znajdowała się nad Polską już w piątek 22 marca. Jednakże, stężenia zanieczyszczeń mierzone przez GIOŚ, w tym dwutlenku siarki, pozostawały na niskim poziomie, co oznaczało, że nie stanowiły one bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Dwutlenek siarki, choć toksyczny dla zdrowia, nie spowodował podwyższonych stężeń przy powierzchni ziemi. Ponadto prognozy nie wskazywały na potencjalnie niebezpieczne zmiany w jakości powietrza. Jednakże, warto podkreślić, że należy zachować czujność i stosować się do wydawanych komunikatów, zwłaszcza w przypadku pojawienia się podwyższonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Dlaczego dwutlenek siarki jest groźny dla zdrowia?

Dwutlenek siarki, będący jednym z trujących składników smogu, może powodować różne dolegliwości zdrowotne, włączając w to obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz zapalenie oskrzeli.

SO2 może podrażniać drogi oddechowe, powodując objawy takie jak kaszel, duszność, ból gardła i katar. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia dwutlenku siarki może prowadzić do przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli. Wysokie stężenia SO2 mogą osłabić układ odpornościowy dróg oddechowych, co z kolei zwiększa ryzyko infekcji bakteryjnych i wirusowych. U osób z astmą, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) oraz innymi schorzeniami układu oddechowego, narażenie na dwutlenek siarki może z kolei prowadzić do zaostrzenia objawów, a nawet zwiększyć ryzyko hospitalizacji.

Po wejściu do organizmu, dwutlenek siarki może reagować z innymi związkami chemicznymi, tworząc groźne substancje, które mogą prowadzić do uszkodzenia tkanek i organów. W związku z powyższych, mimo braku natychmiastowego zagrożenia, ważne jest monitorowanie sytuacji oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących zachowania w przypadku pogorszenia jakości powietrza.

Chociaż toksyczna chmura nad Polską może budzić obawy, na obecną chwilę nie ma powodów do paniki. Jednakże, świadomość zagrożeń i stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska i zdrowia publicznego są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.