Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
normy-jakosci-powietrza

Tylko 7 krajów na świecie spełnia normy jakości powietrza według WHO, co to oznacza dla Nas?

Badania przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i opublikowane przez brytyjski dziennik “The Guardian” ujawniają niepokojące dane dotyczące jakości powietrza na całym świecie. Raport opracowany przez szwajcarską organizację IQAir wskazał, że tylko siedem krajów na 134 spełnia normy WHO dotyczące stężenia szkodliwych cząsteczek, w tym PM2,5, które są emitowane przez pojazdy i przemysł.

Pyły PM2,5 a zdrowie

PM2,5, czyli aerozole atmosferyczne, są uznawane za najbardziej szkodliwe dla zdrowia spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Długotrwałe narażenie na te substancje skutkuje skróceniem średniej długości życia, podczas gdy krótkotrwała ekspozycja może prowadzić do wzrostu liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia.

Pyły PM2,5 są w stanie przenikać głęboko do płuc i nawet do krwiobiegu. Długotrwałe narażenie na te cząstki może prowadzić do rozwoju chorób układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zapalenie płuc czy nawracające infekcje dróg oddechowych.

Badania naukowe wykazały, że ekspozycja na pyły PM2,5 zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca i naczyń krwionośnych, w tym zawałów serca, udarów mózgu, arytmii serca czy nadciśnienia tętniczego. Pyły te mogą powodować stan zapalny w organizmie oraz sprzyjać powstawaniu blaszek miażdżycowych, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca itp.

Które kraje spełniają normy jakości powietrza według WHO?

Spośród siedmiu krajów, które spełniają normy WHO, znalazły się m.in. Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islandia, Mauritius i Nowa Zelandia. Natomiast jako najbardziej zanieczyszczone wymieniono kraje takie jak Bangladesz i Pakistan, gdzie poziom PM2,5 przekracza normy nawet piętnastokrotnie.

A co z Polską?

Warto zwrócić uwagę na Polskę, która według raportu zajmuje miejsce w drugiej połowie stawki, plasując się na 74. pozycji spośród 134 krajów. Nasz kraj przekracza normy WHO około trzykrotnie. Szczególnie dużym problemem jest Warszawa, która znalazła się na 2071. miejscu spośród 7812 miast umieszczonych w rankingu.

Problem zanieczyszczenia powietrza dotyka nie tylko wielkich metropolii, ale także mniejsze miasta. Przykładem może być Wietnam, gdzie matki zaczynają zabraniać swoim dzieciom zabawy na świeżym powietrzu ze względu na bardzo wysokie stężenie szkodliwych substancji. Hanoi, stolica Wietnamu, została wymieniona jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie.

Według danych WHO, zanieczyszczenie powietrza w Wietnamie może rocznie przyczynić się do około 60 tysięcy zgonów. To tylko jeden z wielu alarmujących sygnałów świadczących o pilnej potrzebie podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza na całym globie.

Raporty te rzucają światło na istotny problem, który wymaga natychmiastowej uwagi i działania ze strony społeczeństwa i decydentów na całym świecie. Jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i jakość życia, dlatego nie możemy go bagatelizować. Warto podejmować świadome wybory i dążyć do zmian na rzecz czystszej przyszłości dla nas wszystkich.