Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
przemysł zanieczyszczenie powietrza

Naukowcy z AGH w walce ze smogiem

Walka ze smogiem wydaje się nie mieć końca, dlatego nie dziwi nas fakt, że coraz większa grupa naukowców próbuje znaleźć skuteczne rozwiązanie, które pozwoli na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Innowacyjna metoda przy użyciu generatora fali uderzeniowej została właśnie opracowana przez naukowców AGH w Krakowie. Wynalazek, który niedawno został opatentowany może znacznie zminimalizować smog na zanieczyszczonych obszarach.

Jak działa wynalazek naukowców z AGH?

Skutkiem oddziaływania owych fal jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperatury atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów powietrza, prowadzących do zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń.

Wynalazek naukowców AGH jest mobilny, co sprawia, że można go dowolnie transportować w miejsca o największym stężeniu zanieczyszczeń. Badacze przewidują, że technologia ta przyczyni się do interwencyjnej poprawy jakości powietrza. Jak mówi prof. Jacek Leszczyński z Wydziału Energetyki i Paliw AGH, jeden ze współtwórców wynalazku, – Wdrożenie wynalazku z pewnością może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta oraz gmin przyległych, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 atakującego układ oddechowy.

Autorami i twórcami zgłoszenia patentowego, pt.: Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącej warstwę inwersyjną” są: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. inż. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, dr inż. Janusz Zyśk, mgr inż. Filip Jędrzejek, mgr inż. Dominik Gryboś oraz inż. Maciej Borek – student/dyplomant (kierunek Energetyka). Zgłoszenie zarejestrowano w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.43493.  

Obecnie trwają dalsze prace nad praktycznym wykorzystaniem technologii w wybranych miejscach.   

Badania pilotażowe – pierwsze testy

Wstępne wyniki prowadzonych badań nad działaniem nowego wynalazku wskazują na średnią 20 proc. redukcję stężenia pyłu PM10 w warstwie smogu na wysokości do 100 m w odległości 10m od osi generowania fal uderzeniowych w cykl 11 minut na który składa się 110 eksplozji.

Walka ze smogiem zaczyna się w domu

Wynalazek naukowców z AGH z pewnością można nazwać przyszłościowym w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Od nas samych jednak w głównej mierze zależy to, czym oddychamy. Wala ze smogiem zaczyna się w domu, ponieważ żaden nawet najlepszy wynalazek nie zlikwiduje smogu, który będzie wracał jeżeli:

  • Będziemy palić śmieci, czy korzystać z samochodów niesprawnych technicznie lub emitujących zwiększoną ilość zanieczyszczeń.

Co z tego, że coraz więcej osób posiada w domu oczyszczacz powietrza, skoro i tak nagminnie spalamy śmieci, a o wymianie filtrów już dawno zapominamy.