Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
czyste powietrze

Chwilowy spadek zanieczyszczenia powietrza na świecie

Zmagania całego świata z ocieplającym się klimatem i skrajnie niebezpieczną jakością powietrza, które wynikają z pożarów, postępu cywilizacyjnego i rozwoju gospodarki światowej są długotrwałym, pracochłonnym i niełatwym procesem do przebrnięcia.  

Każdemu  z nas zależy na zdrowym i czystym powietrzu, aby móc oddychać pełną piersią nie obawiając się wszechobecnych zanieczyszczeń takich jak pyły, sadze, spaliny czy bakterie. 

Z Światowego Raportu o jakości powietrza na całym świecie, który został opracowany za rok 2020 przez szwajcarską firmę technologiczną zajmującą się środowiskiem IQAir wynika, że zmiany w jakości powietrza są istotne i zróżnicowane. 

Istotne zmiany w jakości powietrza według Światowego Raportu o jakości powietrza w 2020r.  

W 2020 r. 84% wszystkich monitorowanych krajów zaobserwowało poprawę jakości powietrza, głównie dzięki globalnym środkom mającym na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19. Poprawa jakości powietrza w głównych miastach w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. obejmuje Pekin  Chicago, Delhi, Londyn, Paryż i Seul.

Zmiany klimatyczne nadal wpływają na jakość powietrza. Rok 2020 jest porównany z rokiem 2016 jako najgorętszy rok w historii. Pożary i burze piaskowe napędzane ociepleniem klimatu doprowadziły do ​​niezwykle wysokiego poziomu zanieczyszczenia w Kalifornii, Ameryce Południowej, Syberii i Australii. 

Indie: W 2020 r. dla wszystkich monitorowanych miast indyjskich zaobserwowano poprawę jakości powietrza w porównaniu z 2018 r. Jednak Indie nadal zajmują czołowe miejsce w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast na całym świecie. 

Chiny: W 2020 r. 86% chińskich miast miało czystsze powietrze niż w roku poprzednim. Mimo to mieszkańcy Chin nadal są narażeni na ponadnormatywne (zgodnie z wytycznymi WHO) poziomy PM2,5. Hotan w północno-zachodnich Chinach to najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie, głównie z powodu burz piaskowych powstałych przez zmiany klimatyczne. 

Stany Zjednoczone: W 2020r. średni poziom zanieczyszczenia cząsteczkami wzrósł o 6,7%, pomimo środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Rekordowe pożary w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie spowodowały, że 38% amerykańskich miast nie spełniało wytycznych WHO dotyczących rocznych poziomów PM2,5. 

Azja Południowa: Azja Południowa to najbardziej zanieczyszczony region świata, a Bangladesz, Indie i Pakistan mają 42 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. 

Europa: w 2020 r. około połowa wszystkich europejskich miast przekracza normę WHO w zakresie rocznego zanieczyszczenia PM2,5. Najwyższe poziomy zanieczyszczenia PM2,5 stwierdzono w Europie Wschodniej i Południowej, na czele z Bośnią i Hercegowiną, Macedonią Północną i Bułgarią. 

W wielu krajach w Azji Południowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji Południowej i Ameryce Południowej nadal brakuje sprzętu i wiedzy specjalistycznej do monitorowania i raportowania zanieczyszczenia powietrza. 

„Rok 2020 przyniósł nieoczekiwany spadek zanieczyszczenia powietrza. W 2021 roku prawdopodobnie ponownie zobaczymy wzrost zanieczyszczenia powietrza z powodu działalności człowieka. Mamy nadzieję, że ten raport podkreśli, że pilne działania są zarówno możliwe, jak i konieczne, aby zwalczać zanieczyszczenie powietrza, które pozostaje największym zagrożeniem dla zdrowia i środowiska na świecie”- powiedział Frank Hammes, dyrektor generalny IQAir.  

„Podczas gdy wiele miast odnotowało tymczasową poprawę jakości powietrza z powodu narzuconych blokad w związku z pandemią COVID-19, wpływ spalania paliw kopalnych na zdrowie nadal jest poważny. Niestety w 2020 r. Delhi nadal było najbardziej zanieczyszczoną stolicą na świecie. Aby zobaczyć rzeczywistą, długoterminową poprawę jakości powietrza, rządy muszą nadać priorytet czystym źródłom energii, takim jak wiatr i słońce, oraz promować tani, neutralny pod względem emisji dwutlenek węgla i dostępny transport. Przyspieszenie przejścia na czystą energię i czysty transport nie tylko ratuje życie, ale także radykalnie zmniejsza koszty związane z opieką zdrowotną ”- powiedział Avinash Chanchal, Climate Campaigner, Greenpeace India. 

Światowy Raport o jakości powietrza 2020 opiera się na danych dotyczących PM2,5 ze 106 krajów, które zostały zmierzone przez naziemne stacje monitorujące. 66,6% stacji było obsługiwanych przez agencje rządowe, a pozostała część to stacje monitorujące zarządzane przez lokalnych mieszkańców, organizacje non-profit i firmy.