Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
kobieta z maska

Jak monitorować jakość powietrza na zewnątrz?

Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz nie zawsze jest wszędzie takie samo. Na niektórych obszarach mogą występować stale wysokie poziomy zanieczyszczenia powietrza z powodu ruchu pojazdów i emisji przemysłowych, ale na inne mogą mieć wpływ tymczasowe, ale ekstremalne źródła, takie jak dym z pożarów lub spalanie w rolnictwie.

Jak monitorować jakość powietrza na zewnątrz?

Dokładne monitorowanie jakości powietrza na zewnątrz w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia hiperlokalnego zanieczyszczenia powietrza i odpowiedniego reagowania na strategie łagodzenia zanieczyszczenia powietrza i wysokowydajną filtrację powietrza.

Do głównych zanieczyszczeń w kategorii materii cząsteczkowej zalicza się:

Pył zawieszony (PM) składa się z cząstek stałych o wielkości od 10 mikronów do zaledwie 0,003 mikrona. Część PM pochodzi z naturalnych źródeł, takich jak burze piaskowe i dym z pożarów. Jednak większość PM powstaje w wyniku działalności człowieka, takiej jak spaliny samochodowe, emisje przemysłowe i spalanie upraw – wszystko to stało się bardziej dotkliwe w miarę wzrostu i uprzemysłowienia światowej populacji. Najczęstsze zewnętrzne zanieczyszczenia cząstkami to: 

PM10: Drobne Cząstki o wielkości od 10 mikronów do 2,5 mikronów, w tym kurz, pyłki, zarodniki pleśni i cząstki spalania. Cząsteczki te w wysokich stężeniach mogą dostać się do dróg oddechowych i podrażnić oczy, nos i gardło, powodując krótkotrwałe objawy, takie jak kaszel, kichanie i swędzenie.

PM2,5: Drobne cząstki o wielkości od 2,5 mikrona do 0,3 mikrona, składające się głównie z mniejszych cząstek ze źródeł spalania, takich jak spaliny samochodowe, emisje przemysłowe oraz dym z pożarów i wyrobów tytoniowych. PM2,5 jest uważany za najpowszechniejsze i najniebezpieczniejsze zanieczyszczenie cząstkami. PM2,5 jest na tyle mały, że przenika do tkanki płucnej i do krwiobiegu, gdzie może gromadzić się w układzie krążenia i zwiększać ryzyko chorób serca i płuc. 

PM1: Drobne cząstki o wielkości od 1 mikrona do 0,3 mikrona. Cząsteczki PM1 mogą również dostać się do krwiobiegu i wpływać na wiele narządów w całym ciele. Cząsteczki PM1 mają większą całkowitą powierzchnię niż typowe cząstki PM2,5, dzięki czemu cząstki PM1 przenoszą toksyczne chemikalia na swojej powierzchni i powodują jeszcze więcej szkód w ciele. 

Ultradrobne cząsteczki (UFP) Drobne cząsteczki unoszące się w powietrzu mniejsze niż 0,1 mikrona. UFP można również wdychać do płuc i przechodzić do krwioobiegu. UFP powodują rozległy stres oksydacyjny w organizmie, powodując wiele różnych skutków zdrowotnych, takich jak choroby serca, choroby płuc i uszkodzenia mózgu. Technologia monitoringu zewnętrznego PM2,5 jest wysoce zaawansowana i jest powszechnie dostępna od lat. Wiodące zewnętrzne monitory jakości powietrza wykorzystują również sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do generowania prognoz jakości powietrza na podstawie hiperlokalnych PM2,5 i danych pogodowych.

Jednak cząsteczki o wielkości poniżej 0,3 mikrona są znacznie trudniejsze do monitorowania ze względu na ich niewielkie rozmiary i nieregularne zachowanie w powietrzu.

PM mierzy się za pomocą technologii czujnika laserowego rozpraszającego światło, który rzuca światło na cząsteczki w otaczającym powietrzu. Światło rozprasza się, a następnie jest mierzone przez detektor światła (lub fotometr), który może dokładnie obliczyć stężenia PM do 0,3 mikrona.

Poziomy zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz można monitorować za pomocą aplikacji AirVisual lub niestandardowego pulpitu nawigacyjnego jakości powietrza dla wielu czujników zewnętrznych.

Gdy poziomy zanieczyszczenia powietrza są wysokie, monitory jakości powietrza AirVisualOutdoor mogą ostrzegać użytkownika za pomocą zaleceń zdrowotnych opartych na bezpośredniej jakości powietrza, dając użytkownikowi możliwość ograniczenia ryzyka i wcześniejszego powiadomienia, zanim osiągnięte zostaną jeszcze wyższe stężenia.

Świadomość zanieczyszczenia powietrza to dopiero pierwszy krok. Reagowanie na podwyższony poziom zanieczyszczenia powietrza i zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia narażenia i ochrony zdrowia. Oto kilka sposobów na zmniejszenie narażenia na zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego w ciągu dnia:

  • Zamknij okna i drzwi, gdy poziom zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz jest wysoki.
  • Ogranicz korzystanie z pojazdów napędzanych gazem i innych urządzeń wykorzystujących silniki spalinowe. Rozważ zakup samochodu hybrydowego, elektrycznego lub napędzanego wodorem.
  • Ogranicz swoje niezbędne podróże do mniej więcej raz w tygodniu, aby zmniejszyć osobiste emisje.
  • Chodź, jeździj na rowerze lub korzystaj z transportu publicznego, kiedy tylko jest to możliwe.
  • Ogranicz korzystanie z gazowych lub elektrycznych urządzeń wewnętrznych i wyłączaj je, gdy ich nie używasz.
  • Wyłącz światła i inną elektronikę, gdy ich nie używasz.
  • Przejście na energię słoneczną lub inne odnawialne źródła energii do zasilania domu.
  • Użyj oczyszczacza powietrza z odpowiednimi do niego filtrami, aby zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, które przedostają się z zewnątrz lub ze źródeł wewnętrznych.
  • Noś maskę przeciw zanieczyszczeniom powietrza na zewnątrz, gdy stężenie cząstek stałych jest podwyższone.  

Monitory jakości powietrza na zewnątrz stanowią pierwszą linię obrony w wykrywaniu zanieczyszczeń powietrza, które są niebezpieczne dla zdrowia. 

Wiedza o tym, co znajduje się w powietrzu, może pomóc zmniejszyć ryzyko narażenia na zanieczyszczenie powietrza i umożliwić odzyskanie kontroli nad jakością powietrza.