Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Zużyte akumulatory zanieczyszczają Gazę

Południowa Gaza zalana została tonami zużytych akumulatorów. Miejsc ich składowania przybywa z dnia na dzień, przez co liczba owych „wysypisk” jest trudna do określenia. Niewłaściwie składowane stanowią istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego i samych Palestyńczyków, którzy tu mieszkają. Dlaczego tak gwałtownie rośnie liczba zużytych akumulatorów w tej części świata i skąd się one biorą?

Dlaczego przybywa akumulatorów w Południowej Strefie Gazy?

Akumulatory choć toksyczne, są też niezastąpionym źródłem energii w Południowej Gazie. W związku z tym, że dostawy prądu w tym rejonie są ograniczone stanowią one wartościowy produkt nabywczy. Dodatkowo sama infrastruktura elektryczna niszczeje od czasu rozpoczęcia izraelskiej blokady enklawy w roku 2007. Wtedy właśnie kontrolę nad tym obszarem przejął Hamas. Sama zaś Gaza ma tylko jedną elektrownię, która jest zasilana olejem napędowym i dostarcza energię dla 2,3 mln Palestyńczyków. Dodatkowo w 2006 roku została ona zbombardowana przez izraelskie wojsko podczas konfliktu z Hamasem.

Zużyte akumulatory zalały Gazę

Szacuje się, że obecnie w Gazie zalega 25 tys. ton zużytych akumulatorów, które powinny zostać poddane recyklingowi. Większość z nich jednak zalega w miejscach nieprzystosowanych do składowania, przez co stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego i mieszających tam ludzi.  Niestety ich zbieranie jest źródłem zarobku dla biedniejszej części społeczeństwa. Często kupują je za około 50 szekli (odpowiednik 65 zł) i sprzedają handlarzom złomem za 70 szekli. W domach często również rozmontowują je, uzyskując z nich dodatkowo inne materiały, takie jak plastik, które potem można sprzedać fabrykom.

“Tony akumulatorów kumulują się na wysypiskach” – ostrzega Ahmed Hillis, dyrektor państwowego instytutu środowiska,. “Można je znaleźć u ludzi, na wózkach, noszą je nawet dzieci. Czasami widzimy jak ojciec z synem próbują otworzyć je śrubokrętem. To farsa i chaos”- dodaje.

Na dzień dzisiejszy uszkodzone akumulatory w Południowej Gazie składowane są w miejscach nieodpowiednich i utylizowane przez osoby, które nie mają doświadczenia w zbiórce niebezpiecznych surowców.

Dlaczego zużytych akumulatorów nie można wyrzucać?

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których biorą udział toksyczne pierwiastki. Szczególnie groźne dla człowieka i środowiska naturalnego są w szczególności metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, a także kwasy bądź zasady tworzące sam elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Zgodnie z badaniami opublikowanymi przez czasopismo „Nano Energy”, baterie litowe uwalniają aż 100 zidentyfikowanych toksycznych gazów, które to są potencjalnie śmiertelne i mogą powodować silne podrażnienia skóry, oczu oraz nosa. To wszystko sprawia, że są także niebezpieczne dla środowiska.

Co zrobić ze zużytym akumulatorem?

Jeżeli w aucie musimy wymienić akumulator, najprostszym i najwygodniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie go sprzedawcy od którego kupujemy nowy. Oprócz tego możemy zawieźć go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pamiętaj. Nigdy nie wyrzucaj akumulatora do zwykłego kosza na śmieci.