Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
Nowa Zelandia

Jak możemy chronić naszą planetę przed zanieczyszczeniami?

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, a wiadomo, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Z tej okazji warto się zastanowić czy wystarczająco dobrze o nią dbamy, czy postęp cywilizacyjny nie zakłóca zbytnio jej kruchego ekosystemu, czy oddychamy czystym powietrzem i czy w końcu zmiany klimatyczne nie doprowadzą do katastrofy ekologicznej?

Jest wiele badań i dowodów na to, że nie jest dobrze, że wszechobecny konsumpcjonizm, wycinka lasów, nadmiar CO2, emisja spalin, zanieczyszczenie wód i gleb są poważnym zagrożeniem dla Ziemi i nas samych. Dlatego tak ważne jest wspierać się społecznie, edukować, uświadamiać i dbać o naszą planetę Ziemię, abyśmy mogli się cieszyć zdrowym środowiskiem i czystym powietrzem.

Jak możemy chronić naszą planetę przed zanieczyszczeniami?

Zanieczyszczenie może dotyczyć wielu elementów środowiska takich jak woda, gleba i powietrze, a każdy z nich ma istotne znaczenie dla zdrowia ludzi i równowagi w przyrodzie.

Z zanieczyszczeniem powietrza zmaga się każdy kraj. Nawet niewielka ilość zanieczyszczenia powietrza może być niebezpieczna dla ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zrewidowała swoje wytyczne dotyczące średniego rocznego narażenia na pył PM2,5 z 10 μg/m3 (mikrogramów na metr sześcienny) do 5 μg/m3

Nawet gdy powietrze wydaje się czyste, niewidoczne zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł takich jak pobliskie emisje przemysłowe czy samochodowe lub pożary lasów oddalone o tysiące kilometrów mogą być bardzo szkodliwe. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czym oddychamy, jest pomiar i raportowanie jakości powietrza.

Monitorowanie jakości powietrza na zewnątrz powinno być zapewnione przez organizacje rządowe, dzięki czemu przedstawione dane o zanieczyszczeniach w czasie rzeczywistym informują społeczeństwo o istniejącym zagrożeniu.

Im więcej czujników jakości powietrza i alertów związanych z jakością powietrza tym większa świadomość społeczności i dążenie do poprawy stanu ekologicznego. Jakość powietrza można także monitorować indywidualnie poprzez aplikacje zainstalowane w telefonie.  Wiedząc, że wystąpił problem z jakością powietrza, można podjąć natychmiastowe działania, takie jak zamykanie okien i uruchamianie systemów HVAC z filtracją, stosowanie oczyszczaczy powietrza z odpowiednimi filtrami, dzięki temu zmniejszymy narażenie na powietrze o niskiej jakości. 

Bardziej restrykcyjne wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza są istotnym sposobem na rządy, aby wprowadziły konkretne rozwiązania i prowadziły zdecydowaną politykę kontroli źródeł zanieczyszczeń, w celu wywiązania się z nałożonych wymagań. 

Ale nie można czekać na działania samych rządów. Już teraz możemy we własnym zakresie chronić naszą planetę przed zanieczyszczeniem powietrza i nie tylko. Jak to zrobić?

  1. Wybierz rower zamiast auta.
  2. Oszczędzaj energię.
  3. Nie pal śmieci.
  4. Używaj ekologicznego paliwa.
  5. Sadź drzewa.
  6. Segreguj śmieci.
  7. Kupuj tylko rzeczy niezbędne do życia. 

Również bardzo ważna jest edukacja młodych pokoleń. Nie bez powodu mówi się, że dzieci to nasza przyszłość, dlatego nauka dzieci, co mogą zrobić, aby poprawić swoje środowisko, może zaowocować w przyszłości. W związku z powyższym edukację i rozwój dzieci w zakresie ochrony lokalnego środowiska należy traktować priorytetowo. 

Dzięki szkolnym przedstawieniom na temat klimatu i zdrowego powietrza, przy udziale zaproszonych gości, dzieci mogą wyrazić swój sprzeciw wobec krytycznego zatruwania powietrza, angażując w ten sposób polityków do podjęcia radykalnych działań.