Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
samoloty_cc_thepixelman

Branża lotnicza planuje osiągnąć zerową emisję CO2 do 2050 r.

Mając świadomość, że przy dynamicznym rozwoju branży lotniczej jednym z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest transport lotniczy, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) na 66 walnym zgromadzeniu w Bostonie – 77, przyjęło rezolucję w sprawie zobowiązania branży do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050r. 

Zobowiązanie to będzie zgodne z celem porozumienia paryskiego, aby globalne ocieplenie nie przekraczało 1,5° C. 

„Dzięki wspólnym wysiłkom całego łańcucha wartości i wspierającej polityce rządu, lotnictwo osiągnie zerową emisję netto do 2050 r.” – powiedział Willie Walsh, dyrektor generalny IATA[1].

Branża lotnicza planuje osiągnąć zerową emisję CO2 do 2050r.  

Trzy ambitne cele IATA związane z emisją CO2 w lotnictwie to: 

 1. Poprawa efektywności paliwowej o 1,5% rocznie w latach 2010-2020.
 2. Limit emisji CO2 w lotnictwie od 2020r.
 3. Zmniejszenie emisji CO2 w lotnictwie o 50% do 2050r. w stosunku do poziomów z 2005r.[2] 

Jednak spełnienie celów klimatycznych lotnictwa nie będzie mogło być osiągnięte jedynie przy samodzielnym zaangażowaniu i działaniu linii lotniczych. To rządy muszą wdrożyć konstruktywne ramy polityki, które koncentrują się na zachętach produkcyjnych dla zrównoważonych paliw lotniczych (SAF) i pomagać realizować opłacalne nowe technologie, które razem będą wspierać cele porozumienia paryskiego i zapewnienia zrównoważonej przyszłości lotnictwa.

Z kolei producenci samolotów i silników, firmy produkujące paliwa, porty lotnicze i dostawcy usług nawigacji lotniczej muszą indywidualnie wziąć odpowiedzialność za wpływ swojej polityki i produktów na środowisko.

Aby osiągnąć zamierzone cele to wszyscy interesariusze z branży muszą wspólnie współpracować, aby dostarczać zrównoważone produkty i usługi oraz ostatecznie przełamać zależność lotnictwa od paliw kopalnych [2]. 

Planowane rozwiązania

Biorąc pod uwagę, że transport lotniczy jest niewątpliwie jednym z głównych napędów rozwoju gospodarki i jest coraz liczniej wybierany przez podróżujących, ograniczenie przewozów ludności samolotami w celu redukcji emisji CO2 do atmosfery raczej jest niemożliwe. 

Planowane sposoby na walkę z emisją CO2 do atmosfery to: 

 • Samoloty elektryczne i wodorowe
  Coraz więcej powstaje projektów i inwestycji związanych z budową samolotów napędzanych elektrycznie lub za pomocą wodoru, dzięki temu odchodzi się od tradycyjnych wysokoemisyjnych paliw lotniczych.
 • Zrównoważone paliwo lotnicze (SAF)
  Paliwo SAF jest bardziej czystym odpowiednikiem konwencyjnego paliwa lotniczego. Występują w dwóch rodzajach, Bio SAF wywarzane jest z biomasy, a syntetyczne SAF
  z odnawialnej energii elektrycznej, wody i CO2.  
 •  Nowe technologie budowy samolotów
  Innowacyjna konstrukcja nowych typów samolotów, które są lżejsze i bardziej opływowe ma na celu umożliwienie pokonywania dłuższych odległości i zminimalizowanie zużycie paliwa.
 • Usprawnienia infrastruktury
  Zarządzanie ruchem lotniczym poprzez realizację programów takich jak Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna będzie kluczowym obszarem dodatkowej poprawy emisji CO2 do atmosfery. 
 • Kompensacja/wychwytywanie dwutlenku węgla
  Opłata dokonywana przez pasażerów na rzecz projektów dbających o środowisko. Opracowanie metod wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery poprzez filtrację, materiały chłonne czy membrany. 

Pasażerowie, którzy są zainteresowani planami branży lotniczej i chcieliby ją wesprzeć, mogą jako obywatele wpływać na rządy i decyzje polityczne, aby możliwość latania była utrzymana dla przyszłych pokoleń.

Dzięki zrównoważonemu rozwojowi transportu lotniczego będziemy nadal mogli korzystać z niesamowitej mocy łączności na całym świecie zarówno pod kątem biznesowym jak i turystycznym, oszczędzając swój cenny czas bez negatywnego wpływu na środowisko [3].

 

 Źródła:

[1]. NET ZERO CARBON EMISSIONS BY 2050

[2]. RESOLUTION ONTHE INDUSTRY’S COMMITMENT TOREACH NET ZERO CARBON EMISSIONS BY 2050

[3]. AIRLINE COMMITMENT TO NET ZERO 2050