Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
smog los angeles smog letni

Czy smog występuje latem?

Smog kojarzy nam się głównie z okresem jesienno – zimowym. W tym czasie słupki zanieczyszczenia powietrza, w wielu miejscach w Polsce, przekraczają dopuszczalne normy, co może być dużym zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Jest to smog typu londyńskiego, wynikający głównie z wysokiego stężenia tlenku węgla i siarki, powstałego przy spalaniu węgla. Jednak nie jest to jedyny rodzaj smogu, z którym wszyscy możemy się spotkać. Czy więc smog występuje również latem?

Czy smog występuje latem?

Prawda jest taka, że latem jesteśmy mniej narażeni na smog, co nie oznacza, że nie występuje on wcale. Stacje pomiarowe nie wskazują bardzo wysokich stężeń zanieczyszczenia powietrza, ale należy pamiętać, że ich źródło nie wynika tylko i wyłącznie z ogrzewania mieszkań i domów piecami węglowymi. Problem stanowią również spaliny samochodowe, których stężenie latem, szczególnie w dużych miastach, jest wysokie. Warto jednak podkreślić, że świadomość zagrożenia ze strony zanieczyszczonego powietrza, z roku na rok rośnie systematycznie. Dzieje się to, w głównej mierze za sprawą mediów, które to od dłuższego czasu nagłaśniają temat smogu w naszym kraju i nie tylko.

Rodzaje smogu

Aby odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze smog latem i czy on w ogóle występuje, warto przyjrzeć się bliżej typom smogu:

Smog Londyński

Ten rodzaj smogu, o którym wspominaliśmy wyżej, występuje główne w sezonie jesienno – zimowym, od listopada do stycznia / lutego. Jego główną przyczyną jest zbyt duże nagromadzenie dwutlenku węgla, pyłów oraz rakotwórczego benzopirenu w powietrzu. Mają one negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.  Smog londyński nazywany jest też kwaśnym, ponieważ wyżej wymienione zanieczyszczenia mają tendencję do łączenia się z występującą w tym okresie mgłą, a to z kolei może prowadzić do zawieszania się kropel kwasu siarkowego w powietrzu, który może być zabójczy dla ludzi, tak jak w 1952 w Londynie. Wówczas to jego koncentracja przekraczała wartość 3,5 mg na metr sześcienny powietrza, co w efekcie doprowadziło do masowych zgonów – w ciągu zaledwie 3 dni grudnia, z powodu smogu zmarło blisko 4 tys. osób.

Smog Los Angeles

Smog Los Angeles zwany inaczej smogiem fotochemicznym, powstaje w suche, upalne dni, kiedy to, zazwyczaj w dużych miastach, występuje duży ruch uliczny. Aby powstał, potrzebne są m.in. tlenki węgla, azotu i węglowodory. Odczepiający się atom tlenu, podatny jest na promieniowanie, co w efekcie sprawia, że ten rodzaj smogu przybiera brązową barwę. Jego główną przyczyną jest postępująca motoryzacja, a im więcej samochodów i spalin przez nie wytwarzanych, tym większe prawdopodobieństwo wytwarzania się chmury zanieczyszczeń. Niestety wraz ze smogiem, zaczynają doskwierać nam różne problemy zdrowotne takie jak: ból głowy, podrażnienie oczu, skóry i układu oddechowego, a także zwiększa się zachorowalność na choroby i alergie. Tak więc, należy wyraźnie podkreślić, że smog występuje także latem, ale co na niego wpływa?

Przyczyn powstawania smogu fotochemicznego należy upatrywać w:

  • Wysokiej temperaturze powietrza, od 25 do 35st.C.
  • Mocnym nasłonecznieniu przestrzeni miejskiej.
  • Słabym wietrze lub jego braku.
  • Wilgotności względnej poniżej 70%.
  • Postępującej motoryzacja i korkach.

Co istotne, aby pojawił się smog fotochemiczny wyżej wymienione czynniki muszą występować jednocześnie.

Czy smog fotochemiczny występuje w Polsce?

Ten rodzaj smogu występuje i u nas. W lecie, wysokie stężenie ozonu możemy obserwować w największych miastach w Polsce, takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice. Wynika to przede wszystkim z ich wielkości, gęstości zabudowy i dużego natężenia ruchu, który to przyczynia się do powstania tego typu zanieczyszczeń.

Czy można się ochronić przed letnim smogiem?

Chcąc ochronić się przed letnim smogiem należy w pierwszej kolejności mieć świadomość jego istnienia oraz na bieżąco monitorować jakość powietrza w naszym otoczeniu. Warto także stosować oczyszczacz powietrza, z funkcją automatycznego załączenia, który uruchomi się wówczas, gdy stężenie zanieczyszczeń przekroczy dopuszczalne normy.