Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Dlaczego New Delhi uchodzi za najbardziej zanieczyszczoną stolicę świata?

Smog nad północnymi Indiami, wynikający z dymu i zanieczyszczeń atmosferycznych, od lat stanowi nieodłączne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Okres wypalania pól i łąk, współwystępujący z nadejściem pory suchej, emisje dwutlenku węgla, siarki, zanieczyszczeń pyłowych powodują niewyobrażalne pogorszenie się jakości powietrza w regionie. 

Dlaczego New Delhi uchodzi za najbardziej zanieczyszczoną stolicę świata? 

W 2021 roku cztery z pięciu najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie znajdowały się w Indiach w tym Jaunpur, Delhi, Ghaziabad i najbardziej zanieczyszczone z nich Bhiwadi ze średnim rocznym stężeniem PM2,5 wynoszącym 106 mikrogramów na metr sześcienny powietrza (μg/m3). 

PM2,5, czyli pył zawieszony o wielkości do 2,5 mikrona, jest najpowszechniejszym i najbardziej niebezpiecznym zanieczyszczeniem powietrza. Narażenie na PM2,5 wiąże się z wieloma chorobami, w tym chorobami serca i płuc. Więcej o PM 2,5 dowiesz się na naszym blogu

Zła jakość powietrza w 20-milionowym mieście jest coraz większym problemem. Średnie roczne stężenie PM2,5 w Delhi wynosiło 96 μg/m3. Indie były piątym najbardziej zanieczyszczonym krajem na świecie, ze średnim rocznym stężeniem PM2,5 na poziomie 58 μg/m3

W 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zrewidowała swoje wytyczne dotyczące narażenia na średnie roczne stężenie PM2,5 do mniej niż 5 μg/m3. Rewizja została dokonana w obliczu przytłaczających dowodów naukowych, że nawet niewielka ekspozycja na PM2,5 w krótkim czasie może zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu. Średnie roczne zanieczyszczenie powietrza w Delhi jest 19 razy większe niż wytyczne WHO. 

Przyczyny zanieczyszczenia powietrza w Indiach

1.    Transport publiczny: Podobnie jak w wielu miastach na świecie, emisje z pojazdów są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Delhi. W ostatnich latach rząd Delhi rozszerzył przepisy, aby znacznie zmniejszyć emisje z pojazdów, ograniczając dostęp drogowy do pojazdów zasilanych olejem napędowym i zachęcając do zakupu pojazdów elektrycznych. 

2.    Paliwo energetyczne: Indie są drugim co do wielkości importerem węgla na świecie. Niestety spalanie węgla powoduje emisje dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu, dwutlenku węgla, rtęci i innych metali ciężkich.

Jednak w dniu 3 czerwca 2022 r. CAQM (Komisja ds. Zarządzania Jakością Powietrza) zażądała od Delhi i Krajowego Regionu Stołecznego (NCR) zaprzestania spalania węgla do 2023 r.  

Mimo, że od dawna polityka energetyczna Indii polega na ograniczaniu importu węgla to elektrownie węglowe najprawdopodobniej nie zostaną tak szybko wycofane ze względu na stosunkowo niski koszt węgla. 

3.    Przepełnione i płonące składowiska śmieci: Wysypiska w Delhi zanieczyszczają powietrze zarówno zapachem, jak i dymem z pożarów składowisk.      

Długi okres szybkiego wzrostu populacji i urbanizacji spowodował ogromny przyrost generowanych odpadów. System gospodarki odpadami, choć wciąż ulega poprawie, nadal boryka się z wyzwaniami związanymi z efektywnym zbieraniem, przetwarzaniem i utylizacją odpadów. Niewystarczające zasoby i infrastruktura, a także brak świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, przyczyniają się do tego problemu.

Wnioski 

Poprawa jakości powietrza w Delhi to żmudna walka i duże przedsięwzięcie. Szybko rozwijające się miasto powinno iść w równowadze ze środowiskiem, dlatego wiele źródeł poważnego zanieczyszczenia powietrza należałoby wyeliminować.

Najbardziej oczywistym sposobem na ograniczenie skrajnie złej jakości powietrza jest ustanowienie długoterminowych polityk, a także edukacji społecznej, które w znaczący sposób mogą unieszkodliwić lub zlikwidować źródła zanieczyszczenia powietrza.

Miasto Delhi ma przed sobą wiele pracy, aby poprawić jakość powietrza, głównie poprzez inteligentne kształtowanie polityki i egzekwowanie norm dotyczących czystego powietrza.