Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
Pył saharyjski

Nad Europę nadciąga nowa fala pyłu saharyjskiego

W najbliższych dniach nad Europę dotrze nowa fala pyłu saharyjskiego, jak prognozuje Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). To kolejna odsłona zjawiska, które już miało miejsce na początku czerwca. Tym razem przewidywane skutki mogą być bardziej znaczące, a koncentracja pyłu może znacznie przekroczyć dopuszczalne normy. Co to dla nas oznacza? Jakie konsekwencje niesie ze sobą nowe fala pyłu saharyjskiego i czy jest się czego obawiać? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym artykule.

Zdrowotne zagrożenia pyłem PM10

Według CAMS, nadchodząca fala pyłu saharyjskiego może mieć poważne konsekwencje zdrowotne z powodu wysokiego stężenia pyłu PM10, który może osiągnąć poziom gruntu. Pył ten jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przedostawać się do płuc, powodując problemy zdrowotne, zwłaszcza u osób z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Prognozy wskazują, że stężenie pyłu może być nawet dwukrotnie wyższe od norm wyznaczonych przez Europejską Agencję Środowiska.

Wdychanie pyłu PM10 może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, powodując kaszel, katar, ból gardła i trudności w oddychaniu. Może także nasilać objawy astmy, prowadząc do częstszych ataków i konieczności zwiększenia stosowania leków. U osób z przewlekłymi chorobami płuc, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy astma, kontakt z PM10 może prowadzić do zaostrzenia objawów i pogorszenia stanu zdrowia.

Przemieszczanie się pyłu saharyjskiego nad Europą

Od 10 czerwca pył saharyjski przesuwa się przez centralną i wschodnią część Morza Śródziemnego, wpływając na jakość powietrza w Bułgarii, Grecji i na Cyprze. W niektórych miejscach stężenie pyłu PM10 może przekroczyć poziom 100 µg na metr sześcienny, co znacznie przewyższa ustaloną normę wynoszącą 50 µg na metr sześcienny. Najwyższe stężenia były prognozowane na 13 czerwca.

Obecna fala jest kontynuacją zjawisk z początku czerwca, kiedy to pył saharyjski docierał do południowo-wschodniej Europy oraz przez północno-zachodnią Afrykę do Półwyspu Iberyjskiego, południowej Francji i północnych Włoch. Takie przemieszczanie się pyłu jest zjawiskiem dość częstym, jednak eksperci zauważają wzrost jego intensywności i częstotliwości w ostatnich latach, co podkreśla potrzebę stałego monitoringu atmosfery.

Znaczenie monitorowania atmosfery

Mark Parrington, starszy naukowiec CAMS, podkreśla, że regularne monitorowanie atmosfery jest kluczowe dla zrozumienia wpływu takich zjawisk na jakość powietrza. Dzięki danym z CAMS możliwe jest dokładne śledzenie ruchu pyłu i przygotowanie się na jego potencjalne negatywne skutki.

Projekt Copernicus

Copernicus to flagowy program obserwacji Ziemi realizowany przez Unię Europejską, obejmujący sześć głównych obszarów: Atmosfera, Morze, Ziemia, Zmiany Klimatu, Bezpieczeństwo i Sytuacje Awaryjne. Program dostarcza bezpłatne dane operacyjne i usługi, zapewniając aktualne informacje na temat stanu naszej planety. Vassilis Amiridis, dyrektor ds. badań Obserwatorium w Atenach, podkreśla, że dane te są nieocenione w przygotowywaniu się na negatywne skutki długodystansowego transportu pyłu saharyjskiego.

Nowa fala pyłu saharyjskiego, która w najbliższych dniach dotarła nad Europę, niesie ze sobą znaczne zagrożenia zdrowotne i pogorszenie jakości powietrza. Dzięki zaawansowanym systemom monitoringu atmosferycznego, takim jak CAMS, możemy lepiej zrozumieć i przewidzieć te zjawiska, co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie ich wpływem na nasze zdrowie i środowisko.