Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
Alergie wziewne

Jaki filtr na alergeny? Wybieramy filtr dla alergika.

Dolegliwości wywoływane przez alergie takie jak katar, łzawienie, kaszel, duszności, wysypki potrafią być bardzo uciążliwe. W najbardziej inwazyjnych formach mogą w następstwie wywoływać astmę, niewydolność oddechową , przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, a nawet paraliż układu krwionośnego.

Niezwykle kłopotliwe, ze względu na swoją wszechobecność i trudność w unikaniu, są alergeny wziewne.  Określane też jako aeroalergeny, czy alergeny inhalacyjne występują w powietrzu i dostają się do organizmu drogą wziewną. Zaliczamy do nich czynniki o właściwościach alergogennych występujące w zarówno w pomieszczeniach zamkniętych (np. kurz i jego części składowe: szczątki roślin, roztocza, szczątki zwierząt, karaluchów, pleśń) jak również na zewnątrz (np. pyłki roślin, zarodniki grzybów pleśniowych);

Do najczęściej spotykanych obecnie alergenów wziewnych zaliczamy:

dym papierosowy, smog, a zwłaszcza znajdujące się w nich węglowodory aromatyczne

pyłki roślin – zwłaszcza pyłki drzew wiatropylnych (np. topoli, dębu, olchy, brzozy, wierzby) traw i zbóż (rośliny uprawne z rodziny traw) oraz chwastów (bylicy, komosy, pokrzywy zwyczajnej, babki lancetowatej),

kurz i istniejące w nim roztocza, a dokładniej enzymy jelitowe obecne w ich odchodach, tzw. grupa 1 alergenów roztoczy, oraz białka tkanek, tzw. grupa 2 alergenów roztoczy,

sierść zwierzęca – najczęściej alergeny kota, w dalszej kolejności alergeny psa, świnki morskiej, myszy, królika. Wszystkie zawarte są zarówno w sierści i złuszczonym naskórku, jak również w wydzielinach (ślina) i wydalinach (mocz i kał) tych zwierząt.

pleśń – znamy już 250 gatunków grzybów silnie alergizujących, a ponadto uczulają różne ich produkty, nie tylko zarodniki.

Lista alergenów nie jest zamknięta i z roku na rok się wydłuża.

Decydując się na ograniczanie obecności alergenów w pomieszczeniach poprzez stosowanie oczyszczacza powietrza pamiętajmy o wyborze odpowiednich filtrów. Przede wszystkim musimy określić przeciwko czemu stosujemy filtry bowiem poszczególne alergeny różnią się wielkością i stanem skupienia i należy dobrać odpowiednie filtry.

Największa jest sierść zwierzęca, jak wiadomo widać ją gołym okiem. Do wyłapywania z powietrza sierści wystarczy zwykły filtr, tzw. filtr wstępny. Jednak pamiętajmy, że sierść z zasady nie unosi się w powietrzu, a opada na podłogę, dywan i inne powierzchnie lub przyczepia się do ubrań. Stąd poza oczyszczaczem powietrza dobrze być uzbrojonym w dobry odkurzacz.

Również roztocze jest zbyt duże, by unosiło się swobodnie w powietrzu. Jednak alergenem są jego odchody, a dokładnie białka enzymatyczne występujące w przewodzie pokarmowym tych pajęczaków. O ile typowe roztocze ma wielkość około 1/3 mm (ok. 300 μm mikrometrów), to alergen unoszący się w powietrzu ma rozmiar około 20 μm mikrometrów. Do wyłapania tak dużej cząstki wystarczy każdy filtr HEPA.

Podobnej wielkości są pyłki. Wielkość żywego pyłku waha się w zależności od ilości zawartej w nim wody. Wymiary martwych ziaren pyłku są stałe. Mieszczą się w granicach od 5 do 200 µm mikrometrów. Pyłki roślin wiatropylnych mają średnicę od 17 do 58 µm. Każdy filtr HEPA bez problemów powinien je skutecznie wyłapać z powietrza.

Istotnie mniejsza jest pleśń. Pleśnie w jedzeniu i grzyb w domu wydzielają mikotoksyny, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Zarodników pleśni nie zobaczymy gołym okiem: mają od 2 µm do 5 µm mikronów. Ponieważ są tak małe i lekkie, bardzo łatwo się przenoszą. Gdy znajdą sprzyjające warunki do rozwoju, błyskawicznie “zagnieżdżają się” i rozrastają na wszystkie strony. Do wyłapania pleśni niezbędny będzie dobry jakościowo filtr HEPA, najlepiej H13. Jednak pamiętajmy, że sam filtr nie zabija pleśni, a wyłapuje ja z powietrza. Natomiast pleśń żyje w filtrze i może, wykorzystując inne złapane w filtrze cząstki jako pożywienie, rozwijać się tworząc zarodniki. Dlatego ważne jest byśmy pamiętali o cyklicznej wymianie filtrów.

Najmniejsze rozmiary mają dym papierosowy i smog. Wchodzące w skład smogu cząsteczki PM 10 i PM 2,5 skutecznie powstrzyma filtr HEPA H13. Dym papierosowy zostanie natomiast wchłonięty przez odpowiedni filtr węglowy inaczej nazywany filtrem węgla aktywnego.