Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
przemysł zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza – cichy zabójca

Zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi jedno z największych zagrożeń dla życia ludzkiego, gdyż 90% światowej populacji oddycha niebezpiecznym dla zdrowia powietrzem. Najnowsze dane opracowane przez IQAir, opublikowane w raporcie World Air Quality Report 2019 i ranking najbardziej zanieczyszczonych miast na całym świecie, pokazują zmieniający się stan zanieczyszczenia pyłami (PM2,5). 

Nowy zbiór danych potwierdza podwyższone poziomy zanieczyszczenia powietrza w wyniku wydarzeń związanych ze zmianami klimatu, takich jak burze piaskowe i pożary, a także wzrost zanieczyszczenia spowodowany szybką urbanizacją miast w regionach takich jak Azja Południowo-Wschodnia. Chociaż na świecie osiągnięto pewien postęp w zakresie infrastruktury monitorowania jakości powietrza, nadal istnieją ogromne luki w dostępie do danych na całym świecie. 

Zanieczyszczenie powietrza – cichy zabójca

„Podczas gdy koronawirus dominuje na międzynarodowych nagłówkach, inny cichy zabójca, jakim jest zanieczyszczenie powietrze, przyczynia się do prawie 7 milionów więcej zgonów rocznie: powiedział dyrektor generalny IQAir Frank Hammes.

„Poprzez kompilację i wizualizację danych z tysięcy stacji monitorowania jakości powietrza, Raport o jakości powietrza za 2019 r. nadaje nowy kontekst wiodącemu na świecie zagrożeniu dla środowiska.”

Kluczowe wnioski z raportu 2019 r.:

 • W Chinach:
  Chińskie miasta w 2019r. osiągnęły średni spadek poziomu PM2,5 o 9%, przy czym w 2018r. ten spadek wynosił 12%. Mimo to 98% miast przekroczyło wytyczne WHO, a 53% miast przekroczyło mniej rygorystyczne normy jakie obowiązują w kraju. W ostatniej dekadzie Pekin o ponad połowę obniżył swój roczny poziom PM2,5. Obecnie Pekin nie występuje już w rankingu 200 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie.

 • W Korei Południowej:
  Korea Południowa w 2019r. była najbardziej zanieczyszczonym krajem pod względem pyłu PM2,5 wśród krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Poziom jakości powietrza w kluczowych miastach pozostawał w stagnacji w ostatnich latach.

 • W Indiach:
  Podczas gdy miasta w Indiach przekraczają średnio o 500% wymagania WHO w zakresie rocznego narażenia na PM2,5, krajowe zanieczyszczenie powietrza zmniejszyło się o 20% od 2018 do 2019 r., a 98% miast odnotowuje poprawę. Uważa się, że ulepszenia te są w dużej mierze wynikiem spowolnienia gospodarczego.

 • W Azji Południowej:
  Indyjskie i pakistańskie miasta w 2019r. ponownie zdominowały najbardziej zanieczyszczone miasta na świecie pod względem PM2,5. Dwadzieścia jeden z 30 najbardziej zanieczyszczonych miast znajduje się w Indiach. Pięć z 30 najbardziej zanieczyszczonych miast znajduje się w Pakistanie.

 • W Azji Południowo-Wschodniej:
  Podczas historycznej zmiany odzwierciedlającej szybką industrializację regionu, ośrodki miejskie tj. Dżakarta i Hanoi po raz pierwszy wyprzedziły Pekin, dotychczas najbardziej zanieczyszczoną PM2,5 stolicę na świecie.

Pożary i praktyka otwartego spalania na terenach rolniczych, jako tania metoda pozbycia się odpadów rolniczych, miały duży wpływ na jakość powietrza w miastach i krajach na całym świecie, w tym w Singapurze, Australii, Indonezji, Brazylii, Kuala Lumpur, Bangkoku, Chiang Mai i Los Angeles.

Dane dotyczące jakości powietrza w 2019 r. pokazują wyraźnie, że zmiana klimatu może bezpośrednio zwiększyć ryzyko narażenia na zanieczyszczenie powietrza poprzez zwiększenie częstotliwości i intensywności pożarów lasów i burz piaskowych.

Pustynnienie i burze piaskowe odgrywają dużą rolę w złej jakości powietrza na Bliskim Wschodzie i w zachodnich Chinach. W wielu regionach przyczyną zanieczyszczenia otoczenia pyłami PM2,5 i gazami cieplarnianymi zmieniającymi klimat jest także spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel.

Konieczne są pilne działania w celu wyeliminowania tych źródeł emisji, ochrony zdrowia publicznego i ekosystemów.

„Brak danych dotyczących jakości powietrza w dużych częściach świata stanowi poważny problem, ponieważ nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć” – martwi się Hammes. „Afryka, kontynent wartości zamieszkany przez 1,3 miliarda ludzi, ma obecnie mniej niż sto stacji monitorowania, które udostępniają publicznie dane PM2,5 w czasie rzeczywistym. Więcej danych o aktualnej jakości powietrza umożliwi podejmowanie lepszych decyzji, które poprawią życie milionów osób w nadchodzących dziesięcioleciach ”- dodał Hammes.

Ogromne populacje na całym świecie wciąż nie mają dostępu do danych o zanieczyszczeniu powietrza w czasie rzeczywistym, szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Coraz więcej osób prywatnie oraz w ramach organizacji pozarządowych (NGO) wdraża własne tanie czujniki jakości powietrza, aby wypełnić luki w danych. Dzięki tym wysiłkom po raz pierwszy dostępne są bieżące dane dotyczące jakości powietrza dla Angoli, Bahamów, Kambodży, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Ghany, Łotwy, Nigerii i Syrii.