Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Ostrzejsza uchwała antysmogowa w województwie kujawsko – pomorskim

Coraz więcej miast i regionów wprowadza swoje własne uchwały antysmogowe, a wszystko dla dobra klimatu i nasz wszystkich – abyśmy oddychali czystym powietrzem. Tym razem przepisy zaostrza województwo Kujawsko – Pomorskie. Od stycznia nie będzie można użytkować nowych instalacji na paliwa stałe w budynkach i innych lokalach, w których istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej bądź gazowej. Co zmienia uchwała antysmogowa wprowadzona w województwie kujawsko – pomorskim? Jakie miasta obejmie i od kiedy będzie obowiązywać?

Od kiedy będzie obowiązywać nowa uchwała antysmogowa?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Ów zakaz użytkowania nowych instalacji na paliwa stałe będzie odnosił się tylko do tych, których eksploatacja rozpoczęła się jeszcze przed wejściem w życie uchwały. Celem nowelizacji jest bowiem spowodowanie, że w wybranych miastach nie będą już instalowane urządzenia na paliwa stałe, pod warunkiem że są dostępne alternatywy.

Jakie miasta obejmie ostrzejsza uchwała antysmogowa w województwie kujawsko – pomorskim?

Nowa zaostrzona uchwała antysmogowa obowiązywać będzie w następujących miastach:

  • Bydgoszcz.
  • Toruń.
  • Włocławek.
  • Grudziądz.
  • Ciechocinek.
  • Inowrocław.
  • Nakło nad Notecią.
  • Wieniec – Zdrój.

Jak czytamy na stronach urzędu: „Konieczność przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w naszym województwie jest powodem przyjętej dziś nowelizacji uchwały antysmogowej o przepisy dotyczące zakazu eksploatacji instalacji na paliwa stałe w budynkach/lokalach, gdzie istnieje możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chodzi o największe miasta województwa (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz), miasta uzdrowiskowe (Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec-Zdrój) oraz Nakło nad Notecią”

Głosując nad nową uchwałą radni wykorzystali art. 96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z nim sejmik może, w celu „zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko”, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

A co z innymi miastami województwa?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że mimo tego, że przyjęta nowelizacja uchwały antysmogowej w województwie kujawsko pomorskim obejmuje wyłącznie 8 miast, niemniej jednak jej treść dotyczy także pozostałych miast. Dwa lata temu (2019 rok) przyjęto bowiem dokument, który wprowadza zakaz stosowania pozaklasowych kotłów od 1 stycznia 2024 roku, zaś do 1 stycznia 2028 wyeliminowane mają zostać urządzenia klasy trzeciej i czwartej. Niewykluczone jest jednak, że do 2030 roku z terenów miejskich będą musiały zniknąć pozostałe urządzenia węglowe. Tak bowiem zakłada opublikowany pod koniec marca 2021 roku dokument Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku. Zakaz stosowania jakichkolwiek urządzeń węglowych będzie obowiązywać także tereny wiejskie, ale to w dalszej kolejności.