Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
Rafał Trzaskowski

Warszawski Alarm Smogowy ocenia rządy Rafała Trzaskowskiego na rzecz mobilność i klimatu

Warszawski Alarm Smogowy opublikował raport podsumowujący trzy lata rządów Rafała Trzaskowskiego w kontekście zrealizowanych obietnic wyborczych na rzecz miejskiej mobilności. Autorzy publikacji ocenili m.in.:  ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny, ulice, place i centra lokalne. Czy obietnice wyborcze zostały spełnione? Jak wygląda podsumowanie dotychczasowej prezydentury Rafała Trzaskowskiego? Zobacz koniecznie w naszym artykule.

Obietnice wyborcze Rafała Trzaskowskiego

W 2018 roku w trakcie, gdy Rafał Trzaskowski kandydował na prezydenta Warszawy, wystartował on z programem zawierającym aż 21 obietnic, które obiecał spełnić, jeżeli wygra wybory. “Świat się zmienia, jesteśmy tego świadkami, wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na palące problemy, które nurtują teraz Polki i Polaków. (…) Znajdziemy odpowiedź na te najważniejsze problemy. (..) Dzisiaj staję przed państwem jako kandydat na prezydenta RP, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę, o silne państwo, walki o demokrację” – oświadczył w 2018 roku kandydat Trzaskowski.

Obietnice wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej dla Warszawy z 2018 roku:

 1. Prace nad IV i V linią metra.
 2. Zakup tylko ekologicznych aut przez spółki.
 3. Co najmniej 250 mln rocznie na remont dróg.
 4. Każda szkoła ze światłowodowym Internetem.
 5. Podwyżki dla nauczycieli.
 6. Przygotowania do przygotowania Stołecznego Centrum Geriatrii.
 7. Dodatkowe dyżury geriatrów w szpitalach i przychodniach.
 8. 5 mln zł na urlopy wytchnieniowe dla 1,6 tys. seniorów.
 9. Co najmniej 150 mln zł rocznie na budowę nowych lokali i remont istniejących.
 10. Pobyt każdego dziecka w żłobku opłacony przez miasto.
 11. 50 stypendiów dla doktorantów po 3 tys. zł.
 12. Nowe oblicze planu Pięciu Rogów.
 13. Dodatkowe dyżury lekarzy w dzielnicach.
 14. Powyżej 1 proc. rocznego budżetu miasta na zieleń.
 15. Co roku tysiąc mieszkań podłączonych do miejskiej sieci.
 16. Stacje ładowania na dziewięciu istniejących parkingach P+R.
 17. Plota systemu punktów wymiany.
 18. Zamknięcie wysypiska Radiowo (realizacja już wcześniej).
 19. Więcej o 5 proc. na projekty organizacji pozarządowych.
 20. Prace nad nową polityką rozwoju kultury.
 21. Więcej na kulturę.

Podsumowanie obietnic wyborczych przez Warszawski Alarm Smogowy

W zaprezentowanym przez Rafała Trzaskowskiego obszernym programie wyborczym „Warszawa dla Wszystkich” znaleźć mogliśmy wiele obietnic związanych z transportem oraz przestrzenią miejską. Aktywiści Warszawskiego Alarmu Smogowego postanowili przeanalizować stopień ich realizacji.

W naszym raporcie – przygotowanym po półmetku kadencji prezydenta Rafała Trzaskowskiego – skupimy się na sprawdzeniu, w jakim stopniu realizuje on swoje obietnice związane ze środkami poruszania się po mieście istotnymi dla zrównoważonej mobilności – ruchem pieszym i rowerowym oraz transportem zbiorowym. Przyjrzymy się także obietnicom związanym ze zmianami w przestrzeni miejskiej – napisali we wstępie dokumentu.

Szczegółowy raport możemy przeczytać: „Od miasta dla aut do miasta dla wszystkich?”.

Jak podkreślają autorzy raportu bilans osiągnięć Rafała Trzaskowskiego w zakresie realizacji wyborczych, które odnoszą się do miejskiej mobilności nie jest jednoznaczny. Na szczególną uwagę zasługuje zmiana w zakresie używanego języka. Tutaj urzędujący prezydent Warszawy wyraźnie podkreśla to, o czym nie mówili jego poprzednicy, m.in., że ścisłe centrum miasta nie pomieści aut wszystkich kierowców, którzy chcieliby do niego wjechać. W związku z tym priorytet musza mieć piesi, rowerzyści i transport zbiorowy. Zmiany widać m.in. na Alei Jana Pawła II, gdzie z pięciu pasów nastąpiło ich zmniejszenie do trzech w każdą stronę. Tzw. Program Nowego Centrum Warszawy może mieć pozytywny wpływ na rozwój komunikacji pieszej, w ścisłym centrum miasta. Skoncentrowanie się jednak na Śródmieściu negatywnie odbija się na innych dzielnicach.

Powstające nowe drogi rowerowe wyznaczane są zazwyczaj kosztem chodników i zieleni, aby nie naruszać przestrzeni obecnie zarezerwowanej dla samochodów.

Podsumowując powyższą analizę: wskazywany publicznie przez prezydenta kierunek w zakresie  miejskiej  mobilności  jest  pozytywny,  ale  podejmowane  działania w  zakresie  realizacji wyborczych obietnic pod wieloma względami są połowiczne i niekonsekwentne. Należy mieć nadzieję, że pewne przyspieszenie – widoczne w ostatnim półroczu – przełoży się na większą dynamikę działań w drugiej połowie kadencji. Przy kontynuowaniu programu Nowego Centrum Warszawy konieczne jest też podjęcie intensywnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności w innych dzielnicach – czytamy w raporcie.

A Wy jak oceniacie półmetek kadencji Rafała Trzaskowskiego pod kątem zrealizowanych przez niego obietnic wyborczych?