Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Wpływ zmian klimatycznych na jakość powietrza

Zjawisko globalnych zmian klimatycznych nie pozostaje już w sferze abstrakcyjnych prognoz naukowych. Ich wpływ na codzienne życie staje się coraz bardziej zauważalny, zwłaszcza w kontekście jakości powietrza, która bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi i ekosystemy.  

Tego lata w Europie, efekty tych zmian stały się szczególnie dotkliwe, występując w postaci fal upałów i niekontrolowanych pożarów. Te dramatyczne wydarzenia stanowią alarmujący sygnał, że konieczne są pilne działania przeciwdziałające temu wyjątkowo palącemu problemowi.

Wpływ negatywny

Wzrost temperatury prowadzi do bardziej ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, w tym nagłych fal upałów, które sprzyjają pożarom. Tegoroczne pożary w rejonie basenu Morza Śródziemnego, szczególnie w Grecji są tego druzgocącym przykładem – to największe pożary w Europie od dziesięcioleci. Zniszczenia, które spowodowały, oraz ewakuacja dziesiątek tysięcy mieszkańców, ukazują ich siłę rażenia.

Dym, który unoszą te pożary, niesie ze sobą nie tylko zniszczenie krajobrazu. To przede wszystkim toksyczne cząstki PM2,5, które stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia. Od podrażnienia oczu i drapania w gardle, przez trudności w oddychaniu, aż po poważniejsze konsekwencje takie jak uszkodzenia płuc czy nasilenie objawów astmy – te skutki są realne i nieubłagane.

O tym dlaczego dym z pożarów jest niebezpieczny dowiesz się w tym artykule.

Paryż, miasto romantycznych spacerów i zabytkowych budowli, stał się niechcianym rekordzistą – 19 lipca 2022 r. był trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem na kuli ziemskiej. Zatrważające stężenie cząstek PM2,5, które osiągnęło poziom 60 μg/m3, przekroczyło aż czterokrotnie dzienne wytyczne WHO. To już nie tylko problem niewygodny dla naukowców i ekologów – to problem zdrowia publicznego, który dotyka każdego obywatela.

Standardy WHO dotyczące maksymalnych poziomów dziennych emisji PM2,5 wynoszą 15 μg/m3 lub mniej, co podkreśla skalę problemu. Odpowiedź na pytanie co to jest PM2,5 i jak się go wystrzegać znajdziesz tutaj

Wpływ pozytywny

W niektórych regionach zmiany klimatyczne mogą prowadzić do zmniejszenia ilości opadów, co w efekcie może poprawić jakość powietrza poprzez ograniczenie ilości wilgoci i zmniejszenie ryzyka rozwoju pleśni i innych szkodliwych organizmów.

Ponadto walka z globalnym ociepleniem wymaga przejścia na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. Przejście na te źródła może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z tradycyjnymi źródłami energii, takimi jak spalanie paliw kopalnych.

Rosnąca świadomość zagrożeń związanych z jakością powietrza i zmianami klimatycznymi może prowadzić do większego zaangażowania społeczeństwa w dążeniu do poprawy sytuacji. Na przykład do większego nacisku na rządy i korporacje, aby podjęły bardziej zdecydowane działania w celu ochrony środowiska.

Jak w tej kwestii radzili sobie obywatele Indonezji przeczytasz tutaj.

Działania zaradcze

Zmiany muszą dotyczyć również nas, jako jednostek. Drobiazgi, takie jak wybór roweru zamiast samochodu, oszczędzanie energii czy nie marnowanie żywności, wydają się być nieistotne wobec tak globalnych problemów. Jednak suma tych indywidualnych działań może przynieść realne efekty. To my, jako społeczeństwo, mamy w rękach moc zmiany obecnej sytuacji.

Wszyscy pragniemy oddychać zdrowym i czystym powietrzem. Musimy działać już teraz, aby ta pragnienie stało się rzeczywistością. Zmiany klimatyczne dotykają nas wszystkich, ale w naszych rękach leży siła, aby wpłynąć na ich kierunek, a wszystko to dla dobra naszego zdrowia, środowiska i przyszłych pokoleń.