Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
oczyszczanie-powietrza

Oczyszczanie powietrza w miastach, czyli jak walczyć ze smogiem?

Z roku na rok problem zanieczyszczenia powietrza staje się coraz większy. W miarę jak nasze miasta rozwijają się i rosną, pojawia się więcej wyzwań związanych z jakością powietrza. Jego zanieczyszczenie stało się jednym z głównych zagrożeń dla zdrowia publicznego, wpływając negatywnie na nasze zdrowie oraz środowisko naturalne. W związku z tym, że niedługo rozpoczyna się sezon grzewczy, który to generuje w Polsce największy smog, w dzisiejszym wpisie na bloga przyjrzymy się tym wyzwaniom oraz omówimy różnorodne działania, jakie są podejmowane przez władze i społeczności w celu poprawy jakości powietrza w obszarach miejskich.

Jakość powietrza w miastach

W miastach zanieczyszczenie powietrza wynika głównie z działań człowieka, takich jak spalanie paliw kopalnych, emisje z pojazdów, przemysł i działalność gospodarcza. Zanieczyszczenia takie jak dwutlenek azotu, cząstki PM2.5 i ozon troposferyczny mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego, problemy kardio-płucne oraz zwiększone ryzyko wystąpienia raka. W Polsce największy smog, a co za tym idzie największe zanieczyszczenie powietrza przypada na sezon grzewczy. Spalanie paliw kopalnych w celu ogrzania budynków negatywnie wpływa na środowisko naturalne, a tym samym na nasze zdrowie. W związku z powyższym warto przyjrzeć się działaniom, jakie władze lokalne podejmują w celu zapewnienia lepszej jakości powietrza w miastach.

Jak walczyć ze smogiem w miastach?

  1. Poprawa transportu publicznego. Wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych środków transportu publicznego, takich jak elektryczne autobusy i tramwaje, zmniejsza emisję spalin i poprawia jakość powietrza. W związku z czym promuje się tzw. „elektryki”.
  2. Strefy ograniczonej emisji. Władze miast wprowadzają także strefy ograniczonej emisji, do których tylko pojazdy spełniające określone standardy mogą wjeżdżać. Normy emisji spalin szczegółowo opisaliśmy w innym artykule, do którego lektury serdecznie zachęcamy.
  3. Inwestycje w infrastrukturę rowerową i pieszą. Budowa nowych ścieżek rowerowych i chodników ma zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenia liczby samochodów na drogach.
  4. Promowanie energii odnawialnej. Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe, przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo, rządowe programy wsparcia mają umożliwić do nich łatwy dostęp.
  5. Kontrola emisji przemysłowej. Wprowadzanie surowszych norm emisji dla przedsiębiorstw i monitorowanie procesów przemysłowych również pomaga ograniczyć zanieczyszczenia powietrza. Przedsiębiorstwa, które nie spełniają określonych standardów muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i karami finansowymi, co w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych może okazać się bardzo dotkliwe.
  6. Edukacja i kampanie społeczne. Organizowanie kampanii edukacyjnych i informacyjnych zwraca uwagę mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza i zachęca do podejmowania działań na rzecz jego poprawy. Większa świadomość ludzi w tym zakresie, sprawia, że coraz częściej słyszy się o lokalnych inicjatywach np. na rzecz utrzymania terenów zielonych i ochrony krakowskiego parku na Zakrzówku.
  7. Zielone przestrzenie miejskie. Sadzenie drzew i tworzenie parków miejskich nie tylko poprawia estetykę miasta, ale także pomaga w absorpcji zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza. Tak jak to zostało powyżej zaznaczone coraz częściej podlegają one ochronie prawnej.

W miastach na całym świecie podejmowanie różnych inicjatyw, które mają na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza i tworzeniem zdrowszego środowiska dla mieszkańców. Współpraca między władzami, społecznościami lokalnymi i sektorem prywatnym jest kluczowa dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. We własnym zaś zakresie można podejmować dodatkowe kroki zmniejszające ilość zanieczyszczeń. Zakup dobrego oczyszczacza powietrza wyposażonego w filtr HEPA, filtr węglowy, filtr wstępny, pozwala zadbać o jego jakość we własnym otoczeniu. Walka z zanieczyszczeniem powietrza w miastach i miasteczkach powinna się bowiem zacząć od nas samych.