Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Samochody elektryczne – sposób na czyste powietrze

Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska rozpoczęła się już w roku 1972r., kiedy to na posiedzeniu Rady Europejskiej (w następstwie pierwszej konferencji Zarodów Zjednoczonych dotyczącej środowiska) wskazano na potrzebę ukształtowania polityki ochrony środowiska, mającej na celu utrzymanie jakości środowiska, ochronę zdrowia ludzkiego i zapewnienia racjonalnej eksploatacji zasobów naturalnych. W ramach zrównoważonego rozwoju główną strategią […]

Jak burze piaskowe wpływają na jakość powietrza?

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), a dokładniej w Dubaj i Abu Zabi w środę, 18 maja 2022 r.uderzyła burza piaskowa [1]. Zjawisko to jest niezwykle niebezpieczne z uwagi na gęste i zanieczyszczone powietrze, w którym znajdują się piasek, kurz i inne cząsteczki utrudniające oddychanie. Jak burze piaskowe wpływają na jakość powietrza? Poważne burze piaskowe nie […]

Branża lotnicza planuje osiągnąć zerową emisję CO2 do 2050 r.

Mając świadomość, że przy dynamicznym rozwoju branży lotniczej jednym z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest transport lotniczy, Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) na 66 walnym zgromadzeniu w Bostonie – 77, przyjęło rezolucję w sprawie zobowiązania branży do osiągnięcia zerowej emisji CO2 do 2050r.  Zobowiązanie to będzie zgodne z celem porozumienia paryskiego, aby […]

Wpływ samolotów na jakość powietrza

Transport samolotowy jest najszybszym sposobem na przemieszczanie się, ale niestety także drastycznie wpływa na zwiększenie śladu węglowego.  Branża lotnicza pomimo negatywnego wpływu na środowisko coraz skuteczniej zachęca społeczeństwo do korzystania z tego rodzaju transportu, chociażby poprzez korzystne ceny biletów, które są realnie średnio o 61% tańsze niż w 1998 roku.    Wpływ samolotów na jakość […]