Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Najbardziej zanieczyszczone kraje świata i ich wpływ na nasze zdrowie i życie

Większość miast na całym świecie jest dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza, przy czym najnowszy raport z 2018r. przeprowadzony przez szwajcarską firmę technologiczną ds. Środowiska IQAir we współpracy z Greenpeace dowodzi, że największy problem znajduje się w Azji Południowej.

Zanieczyszczenie powietrza

Przeprowadzone badania jakości powietrza opierały się na reprezentatywnym mierniku PM2,5, który jest powszechnie uważany za zanieczyszczenie o najwyższym wpływie na nasze zdrowie.

PM2,5 są to cząstki stałe unoszące się w powietrzu, których wielkość nie przekracza 2,5 mikrona. PM2,5, ze względu na swój mały rozmiar może wniknąć głęboko w układ oddechowy człowieka, powodując wiele krótko i długoterminowych problemów zdrowotnych, na przykład duszności, nasilenie astmy,  osłabienie lub trwałe uszkodzenie płuc. To PM2,5 współtworzy gęstą pokrywę smogu, który jest mieszaniną mgły z dymem i spalinami.

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu PM2,5 na zdrowie zaleca nie przekraczać średniorocznego poziomu wynoszącego 10 µg/m3

Tymczasem roczna analiza stężenia cząstek stałych PM2,5 przeprowadzona w 73 krajach na świecie, potwierdza, że najbardziej skażone powietrze znajduje się w Bangladeszu, Pakistanie i Indiach, gdzie poziom PM2,5 wynosi odpowiednio 97,1; 74,3 i 72,5 µg/m3.

Poziom stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w Indiach wyprzedził już Chiny, a najgorszym indyjskim miastem okazało się Gurugram, w którym zanieczyszczenie cząstkami PM2,5 wynosiło 135,8 µg/m3.

Z kolei w rankingu 36 najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie Polska znajduje się na 6 miejscu, w której stężenie PM2,5 wyniosło 22,3 µg/m3, przy czym najbardziej zanieczyszczone miasta to Jaworzno, Katowice i Otwock, gdzie poziom PM2,5 wynosił odpowiednio 38,9; 30,4 i 30,2 µg/m3, natomiast najczystsze powietrze w Europie odnotowano w Islandii ze stężeniem PM2,5 zaledwie 5,0 µg/m3.

Zobacz jak wielkość cząstek zanieczyszczeń powietrza PM10 i PM2,5 odnosi się do wielkości ludzkiego włosa.

Porownanie PM10 i PM25
Źródło: World Air Quality Report

 

Przyczyny zanieczyszczeń powietrza

Główną przyczyną występowania w powietrzu cząstek PM2,5 jest emisja z silników pojazdów, spalanie węgla i drewna zarówno w prywatnych domach i mieszkaniach, a także w przemyśle.

Bardzo ważne jest aby mieć świadomość problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza, które niewątpliwie ma wpływ na nasze zdrowie i życie. Jeżeli zostaną podjęte radykalne kroki zmierzające do poprawy jakości powietrza, to w efekcie zostanie zminimalizowane ryzyko zachorowań, wzmocni się siła robocza i w końcu zredukuje się koszty medyczne.

Są to jednak długoterminowe i żmudne działania na które mają wpływ głównie polityczne rządy i racjonalna gospodarka w danym kraju.

Co możemy zrobić aby uchronić się już teraz?

Jak zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza?

Zmniejszenie narażenia na zanieczyszczone powietrze można osiągnąć poprzez proste działania na przykład:

  • unikając aktywności na świeżym powietrzu, jeśli poziom zanieczyszczeń jest wysoki,
  • chroniąc przestrzenie wewnętrzne poprzez zamykanie okien,
  • korzystanie z oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach wraz z właściwymi filtrami do oczyszczacza,
  • osobista ochrona dróg oddechowych stosując maski ochronne.

Mamy również ogromne możliwości, aby indywidualnie zadbać o jakość powietrza w naszym lokalnym otoczeniu poprzez:

  • jeżdżenie rowerem, spacerując lub wybierając transport publiczny zamiast samochodowego,
  • obniżenie zużycia energii w gospodarstwach domowych,
  • zmniejszenie produkcji odpadów,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz jakości powietrza.

Niewątpliwie to ludzie i postęp cywilizacyjny są główną przyczyną zatrucia powietrza w którym żyjemy, dlatego powinniśmy wziąć pełną odpowiedzialność za zagrożenia z jakimi przyszło nam się zmierzyć i dążyć do ochrony zarówno nas samych jak i naszej planety.