Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
Hepa

Filtracja powietrza – zasada działania, skuteczność i zastosowanie

Zwykle żyjemy w ciągłym biegu, często w stresie i z milionem spraw na głowie. Nie zastanawiamy się nad swoim oddechem, bo przecież to się dzieje naturalnie i nie trzeba o tym pamiętać. Ale czy wiesz, że dziennie wdychamy powietrze 23 tysiące razy? Jeżeli otacza nas zanieczyszczone powietrze to z każdym oddechem wchłaniamy do naszych płuc pewną porcję zanieczyszczeń. Na szczęście możemy temu zapobiec stosując proces filtracji powietrza. Na czym on polega? I jakie filtry wybrać?

Filtracja powietrza – zasada działania, skuteczność i zastosowanie.

Powietrze składa się z mieszaniny gazów i aerozoli tworzących atmosferę ziemską. Najważniejsze wchodzące w skład powietrza to azot, tlen i argon. Powietrze wypełniają także para wodna, wodór i dwutlenek węgla. Żadne z powyższych składników nie posiada barwy, więc trudno jest je zobaczyć, ale takie powietrze jest nam potrzebne żeby żyć.

W zależności od klimatu i stopnia zurbanizowania powietrze może zawierać także inne pierwiastki i zanieczyszczenia, które są już niepożądane. Mogą się one znajdować zarówno na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, negatywnie wpływając na nasze samopoczucie i zdrowie.

Zanieczyszczenia zewnętrzne

Poza domem skupiają się raczej niebiologicznie cząstki stałe, w postaci sadzy lub dymu, określane jako pył zawieszony PM10 i PM2,5, a także dwutlenek azotu, tlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen czy ołów. Źródłami ich powstawania są najczęściej emisja spalin samochodowych, pożary  oraz spalanie paliw kopalnych w elektrowniach i budynkach mieszkalnych.

Zanieczyszczenia wewnętrzne

W skład zanieczyszczeń wewnętrznych wchodzą również zanieczyszczenia zewnętrzne, które mogą się dostać do domu poprzez otwarte okno czy drzwi. Aczkolwiek wewnątrz również możemy je wytworzyć na przykład podczas gotowania, palenia w kominku, spalania papierosów czy świec. W związku z powyższym w powietrzu wewnętrznym głównymi zanieczyszczeniami poza pyłem zawieszonym są zapachy, lotne związki organiczne, alergeny, pleśń, bakterie i wirusy.

Większość naszego życia spędzamy w pomieszczeniach, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o jakość powietrza właśnie we wnętrzach. W obecnych czasach imponującego rozwoju technologicznego mamy możliwość oczyścić powietrze za pomocą procesu filtracji, który zachodzi w oczyszczaczach powietrza.

Jak przebiega proces filtracji powietrza?

Filtracja powietrza polega na zatrzymaniu na powierzchni filtra zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Aby zanieczyszczone powietrze przedostało się do filtra następuje wymuszony przepływ powietrza z pomieszczenia do urządzenia poprzez wbudowany w nim wentylator.

Kluczowym elementem odpowiedzialnym za skuteczne oczyszczanie powietrza jest filtr powietrza. W zależności od tego jakie zanieczyszczenia z powietrza chcemy usunąć musimy zastosować odpowiedni filtr.

Rodzaje filtrów

Filtry HEPAwykonane z włókien szklanych, charakteryzujące się wysoką skutecznością zatrzymywania zanieczyszczeń z powietrza o wielkości cząstek stałych od 0,3µm. Tak wysoka skuteczność filtracji pozwala usunąć z powietrza nie tylko pył zawieszony, ale także komórki grzybów, pierwotniaków, bakterie oraz większość wirusów.

Filtry węglowesą zbudowane z węgla aktywnego, który ma właściwości adsorpcyjne, co oznacza, że pochłania z powietrza gazy, wszelkie zapachy, odory i lotne związki organiczne.

Filtry zintegrowane 2 w 1 – konstrukcja, w której filtry HEPA wypełnione są węglem aktywnym i stanowią jedną całość. Ich zadaniem jest usunięcie zanieczyszczeń stałych i gazowych jednocześnie. Niekiedy części Hepa i węglowe są odrębne, ale w jednej ramce szczelniej domykającej obie części.

Jaki filtr powietrza wybrać?

Przy doborze filtra należy zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę chcemy z powietrza usunąć i jak dużą powierzchnię chcemy oczyścić. Przy czym optymalnym rozwiązaniem, aby skutecznie oczyścić powietrze jest zastosowanie w pierwszej kolejności filtr HEPA, który zatrzyma największe cząsteczki występujące w powietrzu, a dopiero potem filtr węglowy, który pochłania zapachy.

Zmiana wskazanej kolejności lub zastosowanie tylko filtra węglowego przyczyni się do zablokowania jego powierzchni cząstkami stałymi i pozbawienia go zdolności adsorpcyjnych, natomiast stosując tylko filtr HEPA nie usuniemy z powietrza nieprzyjemnych zapachów.

W przypadku filtrów zintegrowanych zaletą jest to, że można usunąć zanieczyszczenia kompleksowo, aczkolwiek warto wiedzieć, że w takim filtrze pojemność filtracyjna i adsorpcyjna może zostać szybciej zużyta i wtedy filtr należy wymienić na nowy.

W związku z powyższym, aby powietrze było skutecznie oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń należy zastosować zarówno filtr HEPA jak i filtr węglowy, lub filtr zintegrowany 2 w 1, a następnie kontrolować stan czystości filtrów i odpowiednio często je wymieniać. Wymiana filtrów powinna nastąpić, gdy spadnie wydajność oczyszczacza, która charakteryzuje się zmniejszeniem mocy wydmuchiwanego powietrza, lub kiedy pojawi się nieprzyjemny zapach.