Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
pożar lasu

Czy dwutlenek węgla w powietrzu jest szkodliwy?

Zanieczyszczenie powietrza może składać się z wielu składników, takich jak ozon, lotne związki organiczne (LZO), większe cząstki stałe, takie jak pył i piasek znajdujące się w PM10, najmniejszy pył zawieszony PM2,5 (cząstki stałe o średnicy 2,5 mikrona lub mniejsze) oraz najdrobniejsze cząstki UFP, więcej o nich dowiesz się tutaj.

Chociaż cząstki stałe są najczęstszym zanieczyszczeniem powietrza i mają najbardziej bezpośredni wpływ na zdrowie człowieka, nie należy pomijać dwutlenku węgla. 

Co to jest dwutlenek węgla? 

Dwutlenek węgla (CO2) jest nietoksycznym, niepalnym zanieczyszczeniem powietrza i bezbarwnym gazem cieplarnianym. Jest to naturalny produkt oddychania ludzi i zwierząt i może być wytwarzany naturalnie w procesach, takich jak erupcje wulkanów. Jednak większość emisji dwutlenku węgla pochodzi z działalności człowieka takiej jak:

 • spalanie paliw kopalnych z transportu
 • produkcja energii elektrycznej
 • źródła przemysłowe
 • ogrzewanie domów
 • wylesianie i pożary
 • spalanie rolnicze 

Czy dwutlenek węgla w powietrzu jest szkodliwy? 

Dwutlenek węgla może znacząco wpływać na zdrowie człowieka, zwiększając ciśnienie krwi i podnosząc częstość akcji serca. Zanieczyszczenia te mogą być dla większości niewidoczne – dopóki nie zostaną ujawnione dzięki monitorowaniu jakości powietrza.

Podczas gdy dwutlenek węgla jest dobry dla roślin, ponieważ wspomaga fotosyntezę, zbyt dużo dwutlenku węgla nie jest dobre dla ludzi i zwierząt.

Narażenie na niewielkie ilości dwutlenku węgla jest w większości bezpieczne. Jednak dwutlenek węgla może wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach i zagrażać zdrowiu ludzkiemu, gdy osiąga niebezpieczne stężenia.

Jako środek duszący, dwutlenek węgla zastępuje normalny tlen do oddychania. Większość skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na dwutlenek węgla wynika z niedoboru tlenu. Wyższe stężenia dwutlenku węgla mogą wpływać na zdrowie na kilka sposobów, w tym:

 • utrudnione podejmowanie decyzji
 • letarg
 • ból głowy
 • niepokój i nieuwaga
 • senność
 • szybkie tętno
 • podwyższone ciśnienie krwi
 • zawroty głowy, wymioty i nudności

Warto wiedzieć, że dwutlenku węgla nie należy mylić z tlenkiem węgla (CO), innym zanieczyszczeniem i bardziej śmiercionośnym gazem spowodowanym niepełnym spalaniem.   

Jak monitorować dwutlenek węgla?

Jednym z najważniejszych narzędzi ochrony przestrzeni oddechowych przed zanieczyszczeniami w powietrzu jest monitor jakości powietrza wyposażony w wykrywanie dwutlenku węgla.

Monitory jakości powietrza udostępniają dane i względne zagrożenie dla zdrowia związane z PM2,5 i dwutlenkiem węgla, jednocześnie dostarczając informacje o temperaturze, wilgotności i ciśnieniu powietrza.

Monitor jakości powietrza wyposażony jest w opcjonalny czujnik dwutlenku węgla, który dostarcza dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza do aplikacji mobilnej. Dane mogą być również dostarczane do pulpitu nawigacyjnego, na stronę internetową za pomocą widżetu, podłączonego do domowej technologii lub udostępniane twórczo za pośrednictwem interfejsów API.

Ustawienie alertu CO2 na poziomie około 900 do 1000 ppm zapobiegnie gromadzeniu się CO2 przed osiągnięciem niebezpiecznych poziomów.  

Osoby przekazujące dane dotyczące jakości powietrza mogą również udostępniać swoje dane dotyczące jakości powietrza na zewnątrz. Rejestrując urządzenie monitorujące jakość powietrza, lokalne dane mogą być udostępniane ludziom na całym świecie. Globalna świadomość jakości powietrza zwiększa świadomość ekologiczną i informuje wszystkich w okolicy o możliwym narażeniu na zanieczyszczenia.

Wiedząc, że w pomieszczeniu jest za dużo dwutlenku węgla możesz natychmiast podjąć działania. Wpuść świeże powietrze i upewnij się, że system HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) jest w dobrym stanie. Jeśli wpuszczanie powietrza z zewnątrz zwiększa narażenie na zanieczyszczenie powietrza, wentylacja mechaniczna z filtracją może zmniejszyć narażenie na zanieczyszczenia, jednocześnie obniżając poziom dwutlenku węgla.