Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
Astma orkiszowa

Jak chronić dzieci przed zanieczyszczeniami powietrza? 

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2018 roku ponad 90% dzieci na całym świecie jest narażonych na zanieczyszczone powietrze, które może szkodzić ich zdrowiu, ponieważ ich narządy wciąż się rozwijają i wdychają więcej powietrza w stosunku do masy ciała. 

Skutki zdrowotne przez zanieczyszczone powietrze:

 • Niekorzystny wpływ na rozwój układu nerwowego, który może negatywnie wpłynąć na rozwój umysłowy i motoryczny oraz prowadzić do niższych wyników w testach poznawczych.
 • Uszkodzenie czynności płuc, nawet przy niższych poziomach narażenia na zanieczyszczenia.
 • Nieregularne bicie serca.
 • Zaostrzone objawy astmy.
 • Nasilone objawy ze strony układu oddechowego, w tym podrażnienie i zapalenie dróg oddechowych, kaszel i trudności w oddychaniu. 

Jak chronić dzieci przed zanieczyszczeniami powietrza? 

Kiedy dzieci doświadczają skutków zdrowotnych spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, może to również niekorzystnie wpłynąć na ich naukę.

Zanieczyszczenia powietrza mogą wywoływać objawy astmy i alergii, a także inne choroby układu oddechowego, które mogą wpływać na frekwencję i koncentrację uczniów.  

Jeśli chcesz wiedzieć jak uzyskać najlepsze powietrze do nauki kliknij tutaj

Źródła zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz 

Dzieci mogą spotkać się z zanieczyszczeniem powietrza w różnych miejscach – podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych na świeżym powietrzu, uprawiania sportu lub podczas spaceru (lub przejażdżki rowerem) do i ze szkoły. Podczas poważnych zdarzeń związanych z jakością powietrza, takich jak obecność dymu z pożaru lub silnego smogu, ich narażenie będzie większe. Dwa główne rodzaje zanieczyszczeń w powietrzu to drobne cząstki, zwane również cząstkami stałymi, oraz lotne związki organiczne (LZO). 

Oto niektóre z nich:

 • Dym z pożaru zawiera mieszaninę drobnych cząstek i lotnych związków organicznych, chociaż główny problem zdrowotny wynikający z krótkotrwałego narażenia wynika z tego pierwszego. Cząstki stałe obecne w dymie z pożaru mogą przedostać się do płuc i serca po wdychaniu i powodować problemy zdrowotne, w tym kaszel, trudności w oddychaniu i inne choroby płuc. Więcej o tym dowiesz się tutaj i tutaj.
 • Smog, zwykle powodowany przez zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, może zawierać stężenia LZO, które mogą negatywnie wpływać na rozwój dziecka. Gdy uczniowie są narażeni na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, może to spowodować wolniejszy wzrost funkcji poznawczych. O tym jak monitorować smog dowiesz się tutaj.
 • Ozon w powietrzu, którym oddychamy, powstaje w wyniku reakcji chemicznych między LZO a tlenkami azotu, które zwykle zachodzą, gdy emisje przemysłowe i drogowe reagują
  w obecności światła słonecznego. Reakcje te są szczególnie niepokojące latem, kiedy temperatury są najwyższe. Narażenie na ozon może powodować objawy ze strony układu oddechowego i pogorszenie czynności płuc.
 • Pyłki mogą być znaczącym źródłem objawów alergii, zwłaszcza u dzieci, które często bawią się na świeżym powietrzu.  

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach

 • Wysokie zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz może wpływać na jakość powietrza w domach, szkołach i innych budynkach. Na przykład stwierdzono, że uczniowie uczęszczający do szkół w obszarach o dużym natężeniu ruchu częściej doświadczają problemów ze zdrowiem układu oddechowego, takich jak kaszel, świszczący oddech i ogólne objawy alergii niż dzieci uczęszczające do szkół w obszarach o mniejszym zanieczyszczeniu ruchem.
 • Możesz zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń w powietrzu w domu, wymieniając filtry HVAC, instalując czujniki tlenku węgla, kontrolując wilgotność względną, regularnie sprzątając i odkurzając, a także używając oczyszczacza powietrza.

Ochrona dzieci przed zanieczyszczeniem powietrza 

W dni, w których jakość powietrza na zewnątrz jest szczególnie zła, na przykład w dni największego zadymienia pożarów lub smogu, warto zadbać o zdrowie dzieci i jednocześnie swoje podejmując następujące środki ostrożności: 

 • Ustaw system HVAC tak, aby recyrkulował lub zamykał wloty powietrza z zewnątrz.
 • Zminimalizuj źródła zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, takie jak palenie drewna, świec czy papierosów, a także rozpylanie aerozoli.
 • Użyj oczyszczacza powietrza z odpowiednimi do niego filtrami