Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
pożar lasu

Jaki wpływ na jakość powietrza i nasze zdrowie ma dym z pożarów?

Jak każdy dobrze wie, pożar jest to niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne. Towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich jak: płomień, wzrost temperatury, dym, wybuchy, iskry, toksyczne produkty spalania, a w konsekwencji na przykład naruszenie konstrukcji budowlanych zniszczenie upraw lub lasu.

Biorąc pod uwagę liczne szkody jakie powstają na skutek występowania pożarów, skupmy się tym razem na dymie, który niewątpliwie ma negatywny wpływ na jakość powietrza, a co za tym idzie na nasze zdrowie.

Dym z pożaru to złożona mieszanina dwutlenku węgla, pary wodnej, gazowych chemikaliów i cząstek stałych – mieszanina cząstek stałych i kropel cieczy zawieszonych w powietrzu. Dokładny skład dymu z pożaru może się różnić w zależności od tego, jakie materiały podsycają ogień, jak gorąco się pali i jakie występują warunki pogodowe.

Jaki wpływ na jakość powietrza i nasze zdrowie ma dym z pożarów?

W przypadku osób znajdujących się w pobliżu pożaru istnieje niebezpieczeństwo wdychania gazowych chemikaliów emitowanych przez ogień. Należą do nich tlenek węgla, metan, kwas octowy i formaldehyd. 

Ale większe ryzyko – to, które dotyka ludzi daleko poza bezpośrednią strefą pożaru – to pył zawieszony. Większe lub „gruboziarniste” cząsteczki dymu mają tendencję do podrażniania oczu, nosa i gardła, ale na ogół nie docierają do płuc. To właśnie „drobne” cząsteczki, które stanowią ułamek średnicy ludzkiego włosa (zobacz to tutaj), mogą naprawdę siać spustoszenie. Te maleńkie cząsteczki mogą być wdychane głęboko do płuc i ostatecznie przedostać się do krwiobiegu, powodując choroby u osób zdrowych i chorych. 

Trudno też przewidzieć, w którą stronę wybuchnie dym z pożarów i jak wpłynie to na jakość powietrza. Stężenia dymu zmieniają się stale w zależności od pogody, ukształtowania terenu i wielu innych zmiennych. 

Zła jakość powietrza spowodowana dymem z pożarów może wpływać na ludzi na wiele sposobów, na przykład wywołuje: 

  • Płonące oczy
  • Kaszel
  • Świszczący oddech
  • Duszność
  • Katar

Objawy te są głównie spowodowane przez cząstki stałe podrażniające błony śluzowe i drogi oddechowe. Toksyczne gazy w dymie – szczególnie formaldehyd i gaz zwany akroleiną – również działają drażniąco na drogi oddechowe. Natomiast niskie poziomy tlenku węgla mogą powodować ból w klatce piersiowej i nieregularne bicie serca u osób z chorobami serca.

Jak zmniejszyć narażenie na dym?

Dwie najłatwiejsze rzeczy, które możesz zrobić, aby się zabezpieczyć, gdy jakość powietrza jest zła, to pozostanie w pomieszczeniu i ograniczenie aktywności fizycznej. Chociaż nie zapewni to pełnej ochrony, zmniejszy Twoje ryzyko. Ponadto szczelnie zamykaj okna i drzwi oraz włącz klimatyzator, jeśli go masz. Upewnij się, że filtr jest czysty, a urządzenie jest ustawione na recyrkulację powietrza w pomieszczeniu.Unikaj działań, które zwiększają zanieczyszczenie w pomieszczeniach. Oznacza to zaprzestanie palenia papierosów, palenia w kominku, palenia świec, gotowania na kuchence gazowej lub odkurzania (co powoduje wzniecanie cząstek stałych). Pamiętaj, że każdy rodzaj dymu niekorzystnie wpływa na jakość powietrza, którym oddychasz (dym zapachowych świec, dym papierosów, czy dym z grilla) – więcej o tym dowiesz się na naszym blogu

Oczyszczacze powietrza: co warto wiedzieć? 

Oczyszczacze powietrza mogą być pomocne, ale różnią się znacznie skutecznością w walce z dymem lotnym. Tradycyjnymi i powszechnymi typami filtrów w oczyszczaczach powietrza to filtry HEPA, które są testowane pod kątem zatrzymywania określonych rozmiarów (0,3 mikrona) cząstek unoszących się w powietrzu, oraz filtry z węglem aktywnym, które zatrzymują gazy. Podczas ekstremalnych wydarzeń w powietrzu, takich jak pożary, filtry te mogą wymagać częstszej wymiany. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem oczyszczacza powietrza, możesz zapoznać się z specjalistycznymi filtrami dostępnymi tutaj, które w zależności od Twoich potrzeb można tak dobrać, aby jakość powietrza, którym oddychasz była bezpieczna dla Ciebie i Twoich bliskich.