Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Istota wentylacji w miejscu pracy

Wentylacja jest niewątpliwie jednym z najważniejszych systemów odpowiedzialnych za prawidłową jakość powietrza w pomieszczeniach wewnętrznych. Właściwa wymiana powietrza i regularne usuwanie CO2 ma istotny wpływ na zdrowie, prawidłową koncentrację i efektywne myślenie, dlatego tak ważna jest szczególnie w miejscach pracy. Niestety, w wielu pomieszczeniach odpowiednia wentylacja pozostawia jeszcze wiele do życzenia i często powoduje sporo negatywnych skutków.

Skutki złej wentylacji: 

1. Choroby pracowników

Wiele badań wykazało korelację między wysokimi wskaźnikami wentylacji (VR), a ilością zwolnień lekarskich u pracowników. Jak się okazało im czystsze powietrze, tym mniejsze prawdopodobieństwo wysokiego wskaźnika absencji w pracy. 

2. Pleśń w budynku

Kiedy powietrze w biurze jest odpowiednio wymieniane, a temperatura i wilgotność są kontrolowane, ryzyko problemów z wilgocią i pleśnią znacznie spada, co pomaga zachować zdrową strukturę budynku. Więcej o tym jak zapobiegać wilgoci w pomieszczeniach dowiesz się tutaj. 

3. Złe samopoczucie pracowników

Słaba wentylacja może powodować bóle głowy, ból oczu lub gardła, kaszel lub świszczący oddech, zmęczenie i trudności z koncentracją. Posiadanie solidnego systemu wentylacji może zapewnić uniknięcie tych objawów. Brak wentylacji zwykle prowadzi do wysokiego poziomu CO2, co może prowadzić do braku koncentracji i trudności w podejmowaniu decyzji. Badanie przeprowadzone na Harvardzie potwierdziło, że niskie wskaźniki wentylacji negatywnie wpływają na funkcje poznawcze, sugerując bezpośredni związek między jakością powietrza a produktywnością. Więcej o wpływie CO2 na umysł i jego szkodliwość dowiesz się tutaj i tutaj.

 Jak zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy?

Jedną z opcji jest pozostawienie otwartych okien i zapewnienie cyrkulacji powietrza, pod warunkiem, że powietrze zewnętrzne jest bezpieczne. Natomiast jeżeli powietrze zewnętrzne jest zanieczyszczone to wręcz należy zamykać okna, co z kolei powoduje wysoki poziom dwutlenku węgla (CO2) w pomieszczeniu, prowadzący do szybkiego oddychania, nudności, bólów głowy i innych objawów. Popularnym sposobem zapewnienia dobrej wentylacji jest instalowanie urządzeń wentylacji mechanicznej, która wymusza obieg świeżego powietrza kanałami i rurami. Przy czym należy pamiętać, że taki system należy regularnie konserwować.

Jak można zmierzyć jakość powietrza w pomieszczeniach?

Nowoczesna technologia umożliwia nam wykorzystanie czujników do pozyskiwania danych o jakości powietrza. Pomiar temperatury i wilgotności, a także poziomów CO2, PM 2,5 i lotnych związków organicznych (LZO) może pomóc w określeniu, czy przestrzeń ma odpowiednią wentylację.  Temperatura i wilgotność mogą wpływać na stan strukturalny budynku i pojawienie się pleśni, a do tego wysoki poziom CO2, PM 2,5 i lotnych związków organicznych ma negatywny wpływ na zdrowie, zwłaszcza w przypadku długotrwałego narażenia.

Aby mieć kontrolę nad jakością powietrza w pomieszczeniach możesz monitorować jego normy poprzez na przykład aplikacje smogowe, o których dowiesz się tutaj.

Najważniejsze jest to, że powietrze, które nas otacza – powietrze, którym oddychamy – jest niezbędne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dobrze wentylując nasze budynki i monitorując jakość powietrza, możemy stworzyć środowisko, w którym dobrze się rozwijamy i wykorzystujemy nasz potencjał.