Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Klasyfikacja filtrów powietrza do systemów rekuperacji

Filtracja powietrza jest ważnym aspektem w rekuperatorach, ponieważ zapewnia czyste i zdrowe powietrze w zamkniętych pomieszczeniach.

Istnieją różne klasyfikacje filtrów do rekuperatorów, ale jednym z popularnych jest podział na filtry wstępne, filtry średnie i filtry końcowe, oznaczone symbolami G1- G4, M5 – M6, F7 – F9.

Nazewnictwo klas filtrów do rekuperatorów pochodzi od norm europejskich oraz międzynarodowych i zostało ustalone przez organizacje takie jak European Committee for Standardization (CEN) i International Organization for Standardization (ISO).

Klasy filtrów są oznaczane literami i cyframi, które odnoszą się do ich skuteczności w zatrzymywaniu cząstek powietrza o określonych rozmiarach. Litery oznaczają typ filtra (np. G dla filtrów wstępnych, M dla filtrów średnich, F dla filtrów końcowych), a liczby określają skuteczność filtracji w procentach dla cząstek o określonych rozmiarach.

Klasy filtrów przedstawiają się następująco:

Filtry klasy G – Są to filtry wstępne, które zatrzymują większe cząstki takie jak kurz, liście, piasek czy owady. Dzielimy je na klasy G1-G4, gdzie G1 ma mniejszą skuteczność w zatrzymywaniu zanieczyszczeń, a G4 największą. Filtry G3 zatrzymują cząstki o wielkości powyżej 10 mikrometrów, a G4 powyżej 4 mikrometrów. Można je stosować w systemach wentylacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach czy innych miejscach o niskim poziomie zanieczyszczeń.

Filtry klasy M – Są to filtry średnie, które zatrzymują drobniejsze cząstki, w tym pyłki roślinne, pleśnie, roztocza i bakterie. Dzielimy je na klasy M5-M6, gdzie M5 ma mniejszą skuteczność w zatrzymywaniu zanieczyszczeń, a M6 największą. Filtry M5 zatrzymują cząstki o wielkości powyżej 1 mikrometra, a M6 powyżej 0,4 mikrometra. Filtry klasy M są szczególnie polecane do stosowania w szpitalach, laboratoriach, przemyśle spożywczym oraz innych miejscach, gdzie wymagana jest wysoka jakość powietrza.

Filtry klasy F – Są to filtry końcowe, które zatrzymują najdrobniejsze cząstki, w tym wirusy, alergeny czy dym tytoniowy. Dzielimy je na klasy F7-F9, gdzie F7 ma mniejszą skuteczność w zatrzymywaniu zanieczyszczeń, a F9 największą. Filtry F7 i F9 zatrzymują cząstki o wielkości powyżej 0,1 mikrometra, ale F9 z większą skutecznością niż F7. Filtry klasy F są polecane do stosowania w szpitalach, laboratoriach, przemyśle spożywczym, a także w budynkach mieszkalnych i biurowych, gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość powietrza.

Wybór odpowiedniego filtra do rekuperacji zależy od wielu czynników, takich jak typ systemu wentylacyjnego, miejsce instalacji, rodzaj i ilość zanieczyszczeń w powietrzu, wymagania normatywne dotyczące jakości powietrza, a także budżet i koszty utrzymania.

Zawsze należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami normatywnymi dotyczącymi jakości powietrza w danym miejscu i dostosować rodzaj filtra do wymagań.

Jeżeli szukasz filtrów do systemów rekuperacji to więcej informacji możesz znaleźć tutaj i tutaj.