Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Czym się różni klimatyzator od oczyszczacza powietrza?

Klimatyzatory to urządzenia, które stosowane są w pomieszczeniach, gdzie temperatura może wzrosnąć do niebezpiecznych poziomów i mają na celu schłodzić powietrze wewnętrzne. Oczyszczacze powietrza natomiast, jak sama nazwa wskazuje, służą do oczyszczania powietrza wewnętrznego z różnych zanieczyszczeń, takich jak kurz, pyłki, pleśnie, bakterie i inne substancje, które mogą wpływać na zdrowie ludzi.

Jak działają klimatyzatory?

Klimatyzatory działają poprzez pobieranie powietrza z pomieszczenia, oczyszczanie go, schładzanie lub ogrzewanie, a następnie przekazywanie go z powrotem do pomieszczenia. Proces ten odbywa się za pomocą specjalnego medium chłodniczego, które przepływa przez zamknięty obwód.

Oto krótki opis, jak działa klimatyzator:

Proces oczyszczania powietrza – klimatyzator pobiera powietrze z pomieszczenia przez specjalną siatkę lub kratkę wentylacyjną. W tym czasie filtr usuwa z powietrza większe zanieczyszczenia takie jak kurz czy sierść zwierząt.

Schładzanie lub ogrzewanie – następnie powietrze jest kierowane do części klimatyzatora, która odpowiada za schładzanie lub ogrzewanie. W przypadku chłodzenia, medium chłodnicze jest pompowane przez skraplacz, gdzie oddaje ciepło do otoczenia, co powoduje ochłodzenie powietrza. W przypadku ogrzewania, medium chłodnicze jest pompowane przez parownik, gdzie pochłania ciepło z otoczenia, co powoduje ogrzanie powietrza.

Rozprzestrzenianie powietrza – w końcu schłodzone lub ogrzane powietrze jest przepompowywane przez wentylator i rozprowadzane z powrotem do pomieszczenia za pomocą kratki wentylacyjnej lub dystrybutora powietrza.

Klimatyzatory mają wiele funkcji, takich jak automatyczne sterowanie temperaturą, regulacja wilgotności, przepływ powietrza, tryb oszczędzania energii i wiele innych. Ich działanie jest kontrolowane przez specjalny układ elektroniczny, który reaguje na zmiany w otoczeniu i utrzymuje temperaturę na poziomie wybranym przez użytkownika. 

Czy filtry klimatyzatora mogą wychwytywać zanieczyszczenia? 

Klimatyzatory mogą zwiększyć cyrkulację powietrza i sprawić, że powietrze w pomieszczeniu będzie świeże, schładzając je i zmniejszając poziom wilgotności.  

Wszystkie klimatyzatory, niezależnie od tego, czy są częścią systemu HVAC, czy instalowane oddzielnie, powinny zawierać jakąś formę technologii filtracji. Ten filtr powinien wychwytywać niektóre większe zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i sierść zwierząt, ale oczyszczanie powietrza to nie jest główna funkcja klimatyzatora. 

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach może pochodzić z wielu źródeł, takich jak pyłki, pleśń, dym z pożarów, sierść zwierząt domowych, chemikalia czyszczące i produkty uboczne gotowania. Te zanieczyszczenia mogą być cząsteczkami lub gazami, takimi jak lotne związki organiczne (LZO). W związku z powyższym nie każdy system klimatyzacyjny jest w stanie sobie z tymi zanieczyszczeniami  poradzić.  

Ponadto wadą filtrów klimatyzatorów jest to, że są one skuteczne tylko wtedy, gdy klimatyzator jest włączony, czyli zwykle przez mniej niż 25% dnia. Aby uzyskać lepszą filtrację powietrza, klimatyzator musiałby być włączony przez dłuższy czas, co może zwiększyć koszty energii elektrycznej i zmniejszyć kontrolę wilgotności w domu.  

Czy klimatyzatory mogą zanieczyścić powietrze?

Klimatyzatory niestety mogą zanieczyszczać powietrze, zwłaszcza jeśli nie są regularnie czyszczone i konserwowane. W klimatyzatorach zbierają się zanieczyszczenia powietrza, takie jak kurz, pył, pleśnie i bakterie, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego.

Klimatyzatory mogą również emitować zanieczyszczenia powietrza, takie jak dwutlenek węgla, tlenek azotu, a nawet lotne związki organiczne, które mogą wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu. Niektóre klimatyzatory używają również mediów chłodniczych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska, takie jak freony, które mogą prowadzić do niszczenia warstwy ozonowej.

Aby zminimalizować zanieczyszczenie powietrza przez klimatyzator, ważne jest regularne konserwowanie i czyszczenie filtra w klimatyzatorze, wtedy będzie działał bezpiecznie i efektywnie.

Jaka jest różnica między klimatyzatorami a oczyszczaczami powietrza? 

Chociaż oczyszczacze powietrza i klimatyzatory mają pewne wspólne elementy, takie jak wentylatory, filtry i otwory wentylacyjne, ich podstawowe cele są różne. Klimatyzatory mają za zadanie schłodzić powietrze w domu i pomóc w utrzymaniu określonej temperatury w pomieszczeniu. Oczyszczacze powietrza z kolei mają na celu poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach — nie mają kontroli nad temperaturą w domu. 

Klimatyzatory mogą sprawić, że powietrze w pomieszczeniu będzie chłodniejsze i bardziej świeże, ale same w sobie nie są skutecznym sposobem usuwania zanieczyszczeń z powietrza. W tym celu sprawdzi się dobry oczyszczacz powietrza z odpowiednimi do niego filtrami. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń jakie chcesz usunąć z powietrza może zastosować filtr HEPA, filtr węglowy lub filtr zintegrowany 2 w 1.

Natomiast w przypadku problemu z suchym powietrzem możesz zastosować filtr nawilżający.

Równoczesne zastosowanie oczyszczacza powietrza i klimatyzatora w domu będzie najlepszym rozwiązaniem, aby zapewnić czyste i bezpieczne powietrze nawet podczas najgorętszych miesięcy w roku.