Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2

Cała prawda o e-papierosach

Elektroniczne papierosy lub „e-papierosy” zostały wprowadzone w Europie i Stanach Zjednoczonych w połowie 2000 roku. Od tego czasu są sprzedawane jako bezpieczna alternatywa dla palenia. Niektóre grupy promowały je również jako narzędzie do zaprzestania palenia.   Kilka ostatnich badań – w tym jedno przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – postawiło pod znakiem zapytania bezpieczeństwo […]

Jak zanieczyszczone powietrze wpływa na sportowców? 

Regularna aktywność fizyczna to jedna z najlepszych rzeczy, jaką można robić dla swojego zdrowia. Systematyczne ćwiczenia nie tylko poprawiają wygląd, ale także usprawnią myślenie, poprawią samopoczucie, wzmacniają układ odpornościowy i przynoszą wiele innych korzyści zdrowotnych. Jednak gdy jakość powietrza nie jest najlepsza, treningi w takich warunkach niestety mogą być dla zdrowia szkodliwe.   Jak zanieczyszczone […]

Jaki wpływ na jakość powietrza i nasze zdrowie ma dym z pożarów?

Jak każdy dobrze wie, pożar jest to niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne. Towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich jak: płomień, wzrost temperatury, dym, wybuchy, iskry, toksyczne produkty spalania, a w konsekwencji na przykład naruszenie konstrukcji budowlanych zniszczenie upraw lub lasu. Biorąc pod uwagę liczne szkody jakie powstają […]